Oslo Pride

Ærespris til Støttegruppa 25. juni

Årets ærespris tildeles Støttegruppa 25. juni og frydprisen går til Skeivt kunst- og kultursenter (SKOKS).

Støttegruppa 25. juni i Oslo Pride-paraden lørdag 21. juli.
Publisert Sist oppdatert

 Æresprisen og Frydprisen deles ut hvert år under Oslo Pride til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn. Begge prisene ble utdelt fra Hovedscenen i Pride Park lørdag 1. juli.

Juryens arbeid

Juryen har møttes to ganger i løpet av pride-uken i Oslo.

Juryen har bestått av styreleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken, Stephen Adom, Helin Sado fra PKI og Dan Bjørke, leder av Oslo Pride.

 Det er med et alvorlig bakteppe juryen ønsker å hedre Støttegruppa 25. juni med Æresprisen og SKOKS med Frydprisen 2023. 

 Juryens begrunnelser

 Æresprisen
«Æresprisen går i år til Støttegruppa 25 juni. I år har juryen av spesielle årsaker valgt å hedre en helt ny gruppe, en gruppe som er stiftet etter hendelser vi som samfunn gjerne skulle vært foruten. 25. juni fjor skjedde det som ikke skulle skje. To ble drept, mange fikk skudd-skader og mange hundre ble traumatisert for livet. Dette var et feigt terror-anslag, ikke bare mot de som befant seg der hvor kulene traff, men mot hele det skeive miljøet. Vi er mange som nå vil ta byen tilbake, ta gatene tilbake, ta livene våre tilbake. Noen iblant oss har stått midt oppe i alt dette grusomme - et arbeid som juryen mener fortjener heder, og Æresprisen går derfor i år til Støttegruppa 25. juni. Støttegruppa 25. juni er opprettet for å være en støtte og en stemme for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate 25. juni 2022. Støttegruppa jobber for å formidle berørtes erfaringer og behov i møte med myndighetene og andre relevante instanser. Dette arbeidet er av vital samfunnsmessig betydning og de vil være en betydelig støtte, ikke bare for de berørte, men for hele det skeive miljøet i Norge.»

 Frydprisen

 «Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året. Det finnes noen som har dette som sin fanesak og de gjør det i høyeste grad visuelt! Etter flere år, mer eller mindre på legd, har det endelig løsnet for prisvinneren, som nå har fått et tilholdssted i Sofienberg kirke. Årets prisvinner er SKOKS! Stiftelsen Skeivt Kunst og kultursenter (SKOKS) har allerede markert seg som en betydningsfull plattform for skeive kunstnere både her i landet og fra utlandet. Senteret fremstår som en viktig kulturbærer for det skeive miljøet, også i et større samfunnsperspektiv. Juryen gleder seg over SKOKS fremgang og ser frem til mange fine utstillinger, viktige arrangement, liv og leven i kultursenteret i fremtiden.»

Powered by Labrador CMS