Forskning

Dobbelt så mange skeive kvinner i USA

Ny undersøkelse viser at det har blitt mer enn dobbelt så mange skeive amerikanere det siste tiåret. Og langt flere kvinner enn menn identifiserer seg som skeive.

Ifølge Gallup identifiserer 7,6 prosent av voksne amerikanerne seg nå som skeive.
Publisert

Andelen voksne skeive amerikanere har mer enn doblet seg siden Gallup første gang spurte om seksuell orientering og transkjønnsidentitet i 2012.

Den nye studien er basert på svar fra mer enn 12 000 amerikanere over 18 år. Totalt svarer 85,6 prosent av de som ble ringt opp i 2023, at de er heterofile, men andelen voksne skeive har mer enn doblet seg siden 2012.

7,6 prosent av voksne amerikanere identifiserer seg nå som lhbtiq+. Av disse skeive identifiserer 57,3 prosent seg som bifile (4,4 prosent av hele den voksne befolkningen), mens homofil er den nest vanligste skeive identiteten med 18,1 prosent. Deretter følger lesbisk med 15,1 prosent og trans med 11,8 prosent.

Nesten dobbelt så mange kvinner som menn identifiserer seg som skeive, 8,5 prosent mot 4,7 prosent.

Da Gallup for første gang gjennomførte denne undersøkelsen i 2012, identifiserte bare 3,5 prosent av amerikanerne seg som skeive.

Økningen i lhbtiq+-identifikasjon de siste årene har skjedd etter hvert som generasjon Z og tusenårsgenerasjonen er blitt voksne. Ifølge studien er økningen sterkest i aldersgruppa 18 til 26 år der mer enn 1 av 5 identifiserer seg som skeive. 1 av 10 av millenniumsgenerasjonen (27 til 42 år) identifiserer seg som skeive.

Det bifile flertallet vedvarer også blant Gen Z, med 15,3 prosent. Det er mer enn to tredjedeler av alle skeive i denne generasjonen. Mer enn én av fem Gen Z-kvinner identifiserer seg som bifile (20,7 prosent).

Kjønnsforskjellene som er rapportert, har ikke med ikke-binære, som representerer omtrent 1 prosent av amerikanske voksne.

«Generasjonsforskjellene og trendene peker mot høyere forekomst av skeiv identifikasjon i framtida,» heter det i studiens konklusjon.

«Hvis dagens trender fortsetter, er det sannsynlig at andelen skeive vil overstige 10 prosent av voksne i USA på et tidspunkt i løpet av de neste 30 årene.»

Les mer om Gallup-undersøkelsen her

Powered by Labrador CMS