Handlingsplan

Oslo med omfattende handlingsplan, men følger det penger med?

Byrådet i Oslo vil sette opp minnesmerke etter 25. juni-terroren. – I handlingsplanen ligger det også en tydelig forpliktelse om å fortsette støtten til de skeive organisasjonene, sier Oslo Aps ordførerkandidat, Rina Mariann Hansen.

Marit Bjerke (t.v) rådsleder i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold og ordførerkandidat Rina Mariann Hansen (Ap).
Publisert Sist oppdatert

Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og fri» skal videreføres i 2024 til 2028. Planen inneholder 22 punkter for hvordan Oslo skal bli en «varmere by med plass til alle, fri for diskriminering og mobbing.» Planen skal behandles i bystyret i løpet av høsten, og ambisjon er at tiltakene skal kunne kvitteres ut innen 2028.

– Vi er fornøyde med handlingsplanen slik den foreligger nå, men den krever mye penger, sier Marit Bjerke, leder i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune.

Oslo kommune skal synliggjøre og feire det skeive Oslo for å øke anerkjennelsen av kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning. Det er et av målene i «Stolt og fri - handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold» (2020–2023), som videreføres i 2024-2028 med nye tiltak.

Da det første utkastet av ny handlingsplan forelå, ble det sendt ut på høring. Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune ga sine innspill og fikk gjennomslag.

– Vi mente det første utkastet var en plan som ikke forpliktet. Da vi sa fra, tok byrådet det på alvor. Rådet ble invitert av byrådsavdelingen til å jobbe med planen sammen med dem, og vi fikk inn de tingene vi var opptatt av, sier Marit Bjerke, leder i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Det nye utkastet til handlingsplan for 2024 til 2028 har nå fått forpliktende tiltak. Bjerke peker på noen sentrale tiltak rådet er fornøyd med.

– Oslo kommune er Norges største arbeidsplass, med 55 000 ansatte, så opplæring av ansatte er viktig, sier Bjerke.

I tillegg lanseres det en det styrking av Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS). Oslo kommune vil styrke helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens, utrede hvordan kommunen vil kunne tilby nødvendig helsehjelp til målgruppen uavhengig av øvre aldersgrense, og fremme deling av HKS sin kompetanse til andre helse- og omsorgstjenester.

– Og ikke minst skeive eldre, som er et veldig viktig tiltak. Rådet mener kommunen bør legge til rette for at Regnbuetreffet, i regi av FRI, har egnede lokaler og en koordinator som kan hjelpe de frivillige med å arrangere treff, sier Bjerke til Blikk.

Samarbeid med politiet

Sikkerhet under Pride vil være et tema i årene fremover etter terrorangrepet 25. juni 2022.

I den nye handlingsplanen legges det vekt på at Oslo kommune har jevnlige møter med Politirådet i Oslo som er et samarbeidsorgan mellom kommunen og politiet, og at sikkerhet under Pride og andre skeive markeringer skal være et tema i Oslo kommunes kontakt med politiet.

– Rådet er fornøyd med handlingsplanen slik den foreligger nå, men den krever mye penger. Og det er problemet med alle handlingsplaner. Det ligger ikke noe budsjett i dem. Nå er det snart valg, og det blir spennende å se om de som skal styre Oslo klarer å leve opp til intensjonene med planen, sier rådsleder Marit Bjerke.

Rina Mariann Hansen underestreker at det i planen ligger en tydelig forpliktelse til å fortsette å støtte de skeive organisasjonene.

– Dette er ikke et arbeid kommunen skal gjøre alene, og det er vi veldig klar på. Vi trenger det samarbeidet vi allerede har med de skeive organisasjonene. Pengene kommer i form av budsjettet når det legges fram, sier Rina Mariann Hansen til Blikk.

Nå er planen avgitt til bystyret, men hvem som skal videreføre planen er avhengig av valgresultatet 11. september.

– Vi har et bystyremøte igjen i denne perioden, og håpet er at handlingsplanen blir vedtatt på det møtet. Det er bred politisk enighet om denne handlingsplanen, så jeg håper den blir vedtatt, sier Hansen.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS