Netthets

Skeive opplever mer hatprat på nett

Kristiansand kommune har kartlagt offentlige Facebook-sider. – Bekrefter bildet vi allerede har av utfordringene lhbtq-befolkningen sier de opplever, understreker Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune.

Publisert

Kristiansand er første by i Norge til å kartlegge sitt Facebook-landskap. Kommunen har nå inngått et barnskerskap med Nordic Safe Cities om å kartlegge Kristiansands digitale landskap ved bruk av algoritmer som kan analysere samtaler på Facebook.

Den offentlige digitale samtalen i Kristiansand er i utgangspunktet trygg og god, ifølge kommunen. Men når det gjelder etniske minoriteter, skeive eller unge er henholdsvis 14, 14 og 7 prosent av alle kommentarer på Facebook-innleggene hatefulle.

– Dette bekrefter det bildet vi allerede har av utfordringene unge, etniske minoriteter og lhbtq-befolkningen sier de opplever, understreker Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune.

Kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla B. Dunsæd.

Workshop med minoriteter

Prosjektet Trygg digital by vil pågå over ett helt år. Dette er den første av tre analyser. Neste analyse vil ta for seg den politiske digitale samtalen i Kristiansand og vil bli presentert våren 2023.

– Ved å kartlegge hva som rører seg på nettet kan vi samle kunnskap og data. Dette gjør at vi senere kan sette inn tiltak – enten det er å forsterke det vi allerede gjør, eller finne nye måter å forebygge hat og hets på, sier Dunsæd.

Prosjektet har analysert totalt 1330 Facebook-sider og -grupper og 900 000 kommentarer på 200 000 Facebook-innlegg i Kristiansand over en periode over to år.

Her er noen av de viktigste funnene så langt:

  1. Unge opplever å bli mobbet og hetset på nett av folk som er eldre enn dem selv
  2. Det foreligger hatefulle ytringer mot etniske minoriteter, i all hovedsak muslimer
  3. Lhbtq-befolkningen er også en gruppe som opplever hets og hatefulle ytringer

Det kun er offentlige sider og grupper som er analysert, alt fra næringsliv til nyhetsmedier, politiske fora, foreninger og lokale fellesskap. Formålet er forebygging, ikke etterforskning, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det første vi i kommunen gjør nå er å diskutere resultatene fra analysen i en workshop allerede i morgen som samler en rekke forskjellige representanter fra minoritetene som opplever hets i digitale medier. Her vil vi blant annet snakke om hva vi kan gjøre sammen med innbyggerne for å forebygge hatefulle ytringer i tiden fremover, sier kommunedirektør Camilla B. Dunsæd.

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

– Enkelte grupper orker ikke å delta i samfunnsdebatten

Skisland ser med bekymring på at unge som ytrer seg på nett blir hetset av voksne, og frykter at dette på lengre sikt kan få konsekvenser for de unges videre deltakelse i samfunnet.

– Hatefulle ytringer og hets kan gjøre at enkelte grupper ikke orker å delta i samfunnsdebatten. Dette er en alvorlig trussel mot lokaldemokratiet, sier Skisland.

– Det at man har en god relasjon på plass gjør det enklere å ha dialog om vanskelige temaer. Å forebygge hat i digitale fora er en viktig ting som mange kan enes om – også vi politikere.

Powered by Labrador CMS