Hatkriminalitet

Skeive usettes for langt mer vold enn heterofile

Skeive ble i fjor utsatt for vold over dobbelt så ofte som det heterofile blir, viser nye tall fra Nasjonal trygghetsundersøkelse.

Skeive ble nesten tre ganger så ofte som heterofile, utsatt for trusler i fjor, og ble hele seks ganger så ofte utsatt for voldtekt.
Publisert Sist oppdatert

«Skeive har gjennomgående lavere tillit til folk flest enn andre i samfunnet», sa Mette Løvgren, prosjektleder for Nasjonal trygghetsundersøkelse, under Arendalsuka. Særlig er det voldskriminalitet, seksuell vold og hatkriminalitet de skeive er urolige for.

Under 5 prosent i Norge er redde for å bli utsatt for innbrudd eller tyveri. Like få er redde for å bli utsatt for noen form for vold viser foreløpige tall fra Nasjonal trygghetsundersøkelse.

Ifølge tallene føler nordmenn flest seg trygge i hverdagen. Men for skeive ser det annerledes ut. Halvparten av skeive har opplevd lovbrudd

Forskere ved instituttet NOVA på universitetet OsloMet har sett på hva folk rapporterer at de ble utsatt for av lovbrudd i 2022. De fant ut at 1 av 3 heterofile opplevde et eller annet i løpet av fjoråret som de mener var et lovbrudd. Blant skeive opplevde halvparten et lovbrudd i 2022.

Dobbelt så mye vold

Ikke bare opplevde flere skeive lovbrudd enn heterofile, men også oftere.

«Når heterofile stort sett opplevde ett lovbrudd hver, så opplevde skeive oftere heller to, tre eller fire lovbrudd hver», fortalte Løvgren under Arendalsuka.

Skeive ble litt oftere enn heterofile utsatt for lommetyveri og sykkeltyveri i fjor. De ble mer enn dobbelt så ofte utsatt for dytting, eller risting.

Skeive ble nesten tre ganger så ofte som heterofile, utsatt for trusler i fjor. Skeive ble hele seks ganger så ofte utsatt for voldtekt.

Skeive rapporterer mer enn tre ganger så ofte som heterofile, å ha blitt utsatt for gjennomgående trakassering fra samme person over tid.

Totalt sett ble skeive personer mer enn dobbelt så ofte som heterofile utsatt for vold i fjor.

Et mørkt bilde

Når forskerne spør folk om hva de frykter, så viser tallene i Nasjonal trygghetsundersøkelse at skeive er redde for nettopp vold. Trusler og voldtekt gjør også mange redde.

«Trygghetsundersøkelsen maler alt i alt et ganske mørkt bilde av hvordan skeive har det i Norge», ifølge Løvgren.

I den siste utgaven av Nasjonal trygghetsundersøkelse deltok drøyt 23.000 personer som oppga at de er heterofile. Det deltok knappe 1.000 personer som oppga at de er skeive. Svarprosenten i undersøkelsen var på rundt 38 prosent.

Den endelige rapporten fra undersøkelsen kommer i høst.

 

Powered by Labrador CMS