Økning i anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt

Hatkrimrapporten for Oslo politidistrikt 2019 viser en liten økning i antall hatkrimforhold. Til sammen ble 278 forhold kodet som hatkriminalitet, en økning på 17 prosent fra 2018.

Publisert

Under hatkrimforholdene kodet homofili i 2019 er det flere forhold der fornærmede anmelder fordi vedkommende er blitt angrepet, enten bare verbalt eller også verbalt og fysisk, av ukjente personer eksempelvis når man har gått hånd i hånd.

Et eksempel fra 2019 er tre fornærmede som hadde deltatt i Oslo Pride, og som uprovosert ble angrepet av personer på Karl Johan. Det var flere vitner tilstede som så det som skjedde. To av de tre fornærmede gikk hånd i hånd, og ble slått i ansiktet og på kroppen, og fikk skader av angrepet.

Politiet kom raskt til stedet og fikk kontakt med et vitne som snakket samme øst-europeiske språk som gjerningspersonene. Vitnet hadde hørt at de mistenkte snakket sammen og fikk forståelse av at de var ute etter å slå ned noen. Gode beskrivelser gjorde at politiet raskt fikk tak i de pågrepne, og i løpet av etterforskningen ble det klart at angrepet var uprovosert og motivert av fornærmedes antatte homofile orientering. De siktede ble dømt til henholdsvis 120 og 105 dagers fengsel, og til å betale erstatning.

Religion et medvirkende motiv

Fra rapporten Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2019

Muslim og skeiv

I totalt 63 forhold var det blandede motiver, og flest er det mellom religion og etnisitet. Religion var hovedgrunnlag i 46 av forholdene, men i ytterligere 32 forhold var religion et medvirkende motiv, blant annet var det medvirkende i 8 forhold der hovedmotivet var lhbt, og i 24 forhold der hovedmotivet var etnisitet.

I lhbt-sakene der religion er medvirkende, forklarer fornærmede at vedkommende har blitt utsatt for den straffbare handlingen av noen som ikke tåler at vedkommende er både muslim og homofil. Fire av forholdene gjelder en og samme person.

Det har vært en liten økning i antall hatkrimforhold mot lhbt-personer.

Fra rapporten Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2019

Liten økning

Lhbt som grunnlag for hatkrim har ligget jevnt på cirka en fjerdedel av anmeldelsene de siste årene, med homofil som den største underkategorien. I 2019 utgjør denne kategorien cirka en femtedel av forholdene. Dette skyldes at antall anmeldelser på etnisitet har økt, ikke at antall anmeldelser på lhbt har sunket. Det har vært en liten økning i antall hatkrimforhold mot lhbt-personer.

En sak som er svært omfattende og som tok mye ressurser i 2019, handler om to kvinner, begge med bakgrunn fra et asiatisk land, som inngikk partnerskap. Dette utløste flere trusselbrev og utpressing mot de fornærmede. Denne saken har vært kompleks fordi det har vært mange involverte, og spredning av informasjon har foregått på sosiale medier både i Norge og utlandet. Hovedtemaet var at gjerningspersonene var tydelig på at de to kvinnene hadde begått en uakseptabel handling, og at dersom de ikke betalte penger ville det de hadde gjort spres til mange, noe som kunne føre til alvorlige konsekvenser både for kvinnene og personer i deres omgangskrets. Flere er siktet i denne saken.

Kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet bør tas inn i kjernebestemmelsen om hatkrim.

Fra rapporten Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2019

Kjønnsinkogruens og trans

Foreløpig er ikke transpersoner gitt et uttrykkelig vern i straffeloven, men etter Oslo politidistrikt sitt syn faller de under straffelovens paragraf 77 bokstav i, ; «grupper med et særskilt behov for vern».

Oslo politidistrikt mener fortsatt at det er ønskelig at kjønnsidentitet/kjønnsutrykk settes opp som et eget grunnlag, da det kan bidra til å tydeliggjøre at dette er knyttet til identitet og ikke til seksualitet. Oslo politidistrikt har dessuten ved flere anledninger tatt til orde for at lovgiver bør gi transpersoner et uttrykkelig vern og at kjønnsuttrykk/ kjønnsidentitet bør tas inn i kjernebestemmelsen om hatkrim i straffeloven paragraf 185 og 186.

Stortinget ba våren 2018 regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes, eller diskriminering som utøves, på grunn av en persons kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet 20. Denne saken ligger i skrivende stund fremdeles til behandling i justisdepartementet.

Kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet

I 2019 ble det registrert ni forhold på kjønnsuttrykk/ kjønnsidentitet. Flere av forholdene har samme fornærmede, som har mottatt flere trusler på sosiale medier. Et annet forhold er fornærmede som innleder en chat med en person på et sjekkested.

Fornærmede har oppgitt at hun er trans og har flere hyggelige chatter med mistenkte. Samtalene endrer imidlertid karakter etter hvert, og det kommer ubehagelige trusler om at hun skal drepes og «råtne i egen perversjon». Saken endte med påtaleunnlatelse for siktede.

Les hele rapporten her: Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2019

Powered by Labrador CMS