Åpne Høyre

Sier nei til sportsvasking

Under generalforsamlingen i European Centre Right LGBT+ Alliance ble Helge Ytterøy L’orange gjenvalgt som visepresident. Åpne Høyre fikk også gjennomslag i flere politiske spørsmål.

Publisert

European Centre-Right LGBT+ Alliance har siden 2013 samlet lhbt+nettverk fra sentrum-høyre-partier i Europa, og har medlemsorganisasjoner fra ni ulike land. Alliansen er en viktig arena for erfaringsutveksling mellom partinettverkene, og jobber også opp mot Europaparlamentet, Europarådet og EU-kommisjonen.

Åpne Høyre-leder Helge Ytterøy L’orange har vært visepresident siden 2018, og ble gjenvalgt på helgens generalforsamling. Fra Åpne Høyre deltok også Linda Walbeck Olsen og Vegard Rødseth Tokheim på den digitale konferansen til European Centre-Right LGBT+ Alliance.

– Det har vært et utrolig spennende år, der vi har jobbet mye med EUs nye Equality strategy for LHBT+personer. Vi laget et grundig høringsnotat, der vi fra Åpne Høyre blant annet spilte inn behov for en mer aktiv holdning og arbeid knyttet til diskriminering av transpersoner. Høringsnotatet har blitt tatt svært alvorlig og i mai fikk vi derfor eget møte med EUs likestillingskommisær Helena Dalli, sier Ytterøy L’orange som eksempel på hva Alliansen har jobbet med.

Sier nei til sportsvasking

Åpne Høyre initierte sammen med søsterorganisasjonen CDA Pride fra Nederland en resolusjon om sportsvasking av regimer som bryter menneskerettighetene:

– Skal idretten skape glede og engasjement må den være inkluderende, i stedet for å ekskludere enkeltpersoner eller grupper. Da må de ikke gjennom samarbeidspartnere bidra til å nekte folk deres grunnleggende menneskerettigheter, sier Helge Ytterøy L’orange.

I resolusjonen er Åpne Høyres europeiske Alliansen tydelig på at det å bruke sport å forbedre bildet av et land, slik vi ser fra Qatar i samarbeid med FIFA, er veldig farlig. Sport bør ikke brukes til slike politiske mål. Idrettsorganisasjoner som arbeider med ikke-demokratiske regimer og regimer som nekter sine borgere grunnleggende menneskerettigheter, må holdes ansvarlige for forbrytelsene deres partnere begår som en del av samarbeidet.

Ber om avslutning av vennskapsavtaler med russiske byer

For en tid tilbake løftet Åpne Høyre internt at Høyre i byer og kommuner som har vennskapsavtaler med russiske byer, må si opp disse avtalene. Årsaken er ikke bare Russlands brutale krig i Ukraina, men også at Putin-regimet i stadig sterkere grad sier grunnlaget for krigen er kamp mot våre verdier, og synet på lhbt+ spesielt.

– De fleste lokale myndigheter i Russland er oppnevnt eller godkjent av Putin-regimet, og mange har gitt aktiv støtte til krigen og verdiene regimet sier de kjemper for. På generalforsamlingen oppfordret vi våre søsterorganisasjoner til å løfte dette spørsmålet også i sine moderpartier. Vi er glade for at dette fikk stor tilslutning og at dette nå løftes i flere land, sier Åpne Høyre-lederen.

Powered by Labrador CMS