Meninger

«Åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård»

«Har ministeren tenkt gjennom signaleffekten dette gir, og hvorledes dette kan brukes politisk av krefter som ønsker å usynliggjøre regnbuen som symbol på mangfold og et inkluderende samfunn?» spør Helge Ytterøy L'orange, leder i Åpne Høyre.

«Undertegnende er kjent med at gater og fotgjengerfelt er markert i regnbuens farger i Bergen, Drammen, Bærum, Oslo og Moss i tillegg til en rekke andre europeiske byer», skriver Helge Ytterøy L'orange, leder i Åpne Høyre.
Publisert

Samferdselsministeren har, etter først å sende sak på høring, gjort det klart at regnbuemarkering av gangfelt er i strid med vegtrafikkloven og skal angivelig redusere trafikksikkerheten.

Jeg har stort forståelse for arbeid med trafikksikring og håndhevelse av vegtrafikkloven. Det er avgjørende for alles sikkerhet at dette gjøres på en skikkelig måte, og at respekten for trafikksikkerhetstiltak opprettholdes.

Samtidig har jeg spørsmål til samferdselsministeren som jeg håper kan besvares:

Politiet konkluderer i brevet med at vegtrafikkloven ikke kan håndheve og kontrollere eventuelle overtredelser i nevnte gangfelt, før merkingen er i henhold til skiltforskriften og vegnormalen.

Betyr dette at Politiet ikke kan håndheve vegtrafikkloven dersom vegmerking ikke er i tråd med skiltforskrift og vegnormalen, og hvor er dette hjemlet? Gjelder dette på generell basis, eller kun for fotgjengerfelt? Eventuelt hvilke andre områder er dekket av denne bestemmelsen?

Undertegnende er kjent med at gater og fotgjengerfelt er markert i regnbuens farger i Bergen, Drammen, Bærum, Oslo og Moss i tillegg til en rekke andre europeiske byer. Flere steder har merkingen vedvart i flere år.

Har samferdselsministeren erfaringsgrunnlag i form av ulykkesstatistikk en økning i hendelser eller konkrete uhell/ulykker?

Dersom regelstridige fotgjengerfelt er et så alvorlig problem at det må tas opp: Jeg går daglig gjennom sentrum i min hjemby, og har i vedlagte bildeserie (se lenger ned) avdekket en rekke ulike utforminger av gangfelt. Flere av dem åpenbart ikke i tråd med reglene eller i verste fall noe som ikke er gangfelt men som oppfattes som det. Fra reiser i Norge vet jeg det ikke står særlig meget bedre til i andre deler av landet.

Hvorfor er det kun regnbuefeltene som bekymrer samferdselsministeren? Det er vel strengt tatt farligere å forlede blinde og svaksynte til å tro det er gangfelt der det ikke er merket for andre?

Hvorfor reagerer jeg på samferdselsministerens håndtering?

Både nasjonalt og internasjonalt er det en tydelig strategi fra aksjonister som motarbeider grunnleggende menneskerettigheter for skeive at regnbuen skal usynlig gjøres i det offentlige rom og at informasjon om skeive og skeives liv skal fjernes.

Ofte begrunnes det åpent, men helt feilaktig, med at regnbuen betyr bestemte politiske oppfatninger eller en imaginær ideologi. I andre tilfeller en mer stråmannsargumentasjon om at ‘noe eller noen kan ta skade, eller en må forhindre en negativ utvikling’.

Når samferdselsministeren slår ned på regnbuefarger i et fotgjengerfelt, men lar en rekke andre tilsvarende forskriftsbrudd gå upåaktet hen, har ministeren tenkt gjennom signaleffekten dette gir, og hvorledes dette kan brukes politisk av krefter som ønsker å usynliggjøre regnbuen som symbol på mangfold og et inkluderende samfunn?

Powered by Labrador CMS