Trans

Senter for kjønnsinkongruens åpnet i Tromsø

Nå slipper unge transpersoner og ikke-binære å reise til Oslo for å få helsetilbud. – Dette tilbudet vil bety mye for transfolk, sier senterkoordinator og sexolog Aud Jektvik til Blikk.

– Vi skal tilby blant annet utforskende samtaler om kjønnsidentitet, veiledning og råd, sier senterkoordinator og sexolog Aud Jektvik.
Publisert Sist oppdatert

Mandag åpnet Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Rapporten «Likeverdige helsetjenester for personer med kjønnsinkongruens», som ble publisert i september i år, tegner et alvorlig bilde av manglende tillit til helsepersonell og negative erfaringer i møte med helsepersonell for personer med kjønnsinkongruens. Personer med kjønnsinkongruens opplever lite muligheter til å kunne ha definisjonsmakt over sin egen transisjon, og ikke-binære opplever å ikke ha tilgang til kjønnsbekreftende behandling.

I 2020 fikk alle landets fire helseforetak i oppdrag å etablere regionale sentre, som skal gi personer under 23 år som opplever kjønnsinkongruens et tilbud nærmere stedet de bor. Nå har alle helseregionene etablert et regionalt senter.

Behandling og veiledning

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø gjør seg klar for å ta imot de første pasientene. Frem til nå har disse blitt henvist til Rikshospitalet i Oslo. Men verken hormonell eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling skal tilbys her.

– Dette vil bety mye for transfolk i regionen som ønsker helsehjelp. Nå får de et tilbud som er nært og lett tilgjengelig, og det blir mindre ventetid. Forhåpentligvis vil senteret også bidra til folkeopplysning og fjerning av stigma rundt det å være trans gjennom kursing av fagfolk, sier senterkoordinator og sexolog Aud Jektvik.

Regionsenteret vil også bistå i prosessen med henvisning og oppfølging til pasienter som er under utredning og behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi skal tilby blant annet utforskende samtaler om kjønnsidentitet, veiledning og råd, og vi skal koordinere for de klientene som har kontakt med ulike hjelpetjenester, som Distriktspsykiatrisk senter, skole, fastlege, sier Jektvik.

– Tilbudet skal vurderes fortløpende, ut fra hva klientene våre har behov for.

På tide

– Dette skulle skjedd for lenge siden. Men vi er glade det nå er opprettet, sier Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

– Samtidig er PKI opptatt av at alle de regionale tilbudene må få mere ressurser enn det de har i dag. Det er få midler, og få ansatte som skal ta imot pasientgruppen.

PKI synes det er synd at det ikke tilbys hverken hormonell eller kirurgisk behandling.

– Det skyldes på at de regionale tilbudene ikke har nok kompetanse, til tross for at den kompetansen finnes. PKI ønsker at de regionale tilbudene også skal inkludere ytterligere behandling, sier Bradley og viser til LEON-prinsippet (prinsippet om Lavest Effektive Omsorgsnivå).

– Prinsippet tilsier at utredning, behandling og oppfølging kan gjøres bedre eller like godt i kommunehelsetjenesten.

Helsetilbud til transpersoner i et rettighetsperspektiv

Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) & KUN inviterer til panelsamtale om helsetilbud til transpersoner i et rettighetsperspektiv. Panelsamtalen arrangeres under Arctic Pride, torsdag 16. november kl. 16 på Storgata Camping i Tromsø.

Rapporten «Likeverdige helsetjenester for personer med kjønnsinkongruens», som ble publisert i september i år, tegner et alvorlig bilde av manglende tillit til helsepersonell og negative erfaringer i møte med helsepersonell for personer med kjønnsinkongruens. Personer med kjønnsinkongruens opplever lite muligheter til å kunne ha definisjonsmakt over sin egen transisjon, og ikke-binære opplever å ikke ha tilgang til kjønnsbekreftende behandling.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon innleder, før det blir presentasjon av rapporten «Likeverdige helsetjenester for personer med kjønnsinkongruens» ved Marianne Gulli, seniorrådgiver i Likestillingssenteret KUN. I panelet sitter Marianne Gulli, Aud Jektvik, koordinator for regionalt senter for kjønnsinkongruens i Nord, Christine Marie Jentoft, rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri og Jouvnas Bruun Arnesen, leder i Garmeres. Panelsamtalen ledes av Miriam Kveen, seniorrådgiver i LDO.

Info: Helsetilbud til transpersoner i et rettighetsperspektiv/Arctic Pride

 

 

 

Powered by Labrador CMS