Sex

Eksplosiv økning i gonorésmitte

Internasjonal forskning viser at kvinner som er har sex med både kvinner og menn, er overrepresentert når det gjelder smitte av gonoré.

Publisert Sist oppdatert

I mange år har økningen av seksuelt overførbare infeksjoner vært koblet til menn som har sex med menn. Sånn er det ikke lengre, heller ikke i Norge. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) har det vært en radikal økning av gonorésmitte blant kvinner det siste tiåret.

– Økningen i gonorésmitte blant kvinner er en internasjonal trend, sier Bera Ulstein Moseng i Helseutvalget.

Ifølge FHI ble det i 2010 registrert 45 tilfeller av gonorésmitte blant kvinner, i 2019 var det 375. I pandemiårene gikk smittetallene noe ned, men 2022 er på samme nivå som toppåret før pandemien.

Det gjelder heterofile kvinner, i statistikken over kategorien «homoseksuelle kvinner» må man tilbake til 2010 der det er registrert ett smittetilfelle.

Ifølge Moseng skyldes det at man ikke registrerer seksuell identitet hos kvinner som tester seg for seksuelt overførbare sykdommer, og at man tar for gitt at identitet samsvarer med seksuell adferd.

– Internasjonal representativ data viser at det er en økning blant kvinner som har sex med kvinner, og den mest radikale økningen skjer blant kvinner som har sex med kvinner og menn, sier Moseng.

– Det samme gjelder menn som har sex med menn og kvinner, smitteraten er høyere i denne gruppen enn i gruppen menn som har sex med menn.

Moseng etterlyser mer kunnskap om seksuellt overførbar smitte blant seksuelle minoritetskvinner, og at kategorier knyttes til seksuell adferd heller enn seksuell identitet.

– Man har tatt for gitt at kvinner som har sex med kvinner, har lav smitterisiko når det gjelder seksuelt overførbare sykdommer.

– Men vi har visst lenge at seksuelle minoriteters seksuelle adferd ofte ikke samsvarer med identitet, og om man etterspør seksuell adferd heller enn seksuell identitet vil man få mer eksakt data om risikoadferd og smitte.

Powered by Labrador CMS