Trans

Feil om behandlingstilbudet til transungdom

– Helsedirektoratet er opptatt av en åpen og ærlig dialog med både bruker- og interessegrupper og fagmiljøer.

Publisert Sist oppdatert

 I et intervju med NRK mandag 26. juni sa helsedirektør Bjørn Guldvog at all behandling av transpersoner under 18 år kun skal gjøres i spesialisthelsetjenesten, på Nasjonal behandlingstjeneste i Oslo.

«Der hvor man gjør vurderinger med tanke på hormonbehandling hos barn og unge, så mener vi det er en spesialisthelsetjenesteoppgave(…)», sa Guldvog. 

«Hver helseregion må ha et tilbud til denne gruppen, også de under 18 år, og så vil det jo være de høyspesialiserte funksjonene som vi har pekt på den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo Universitetssykehus», sa helsedirektøren til NRK.

Det fikk Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) til å reagere.

 Nå har Helsedirektoratet presisert at opplysningene NRK kom med er feil.

 – NRK har dessverre misforstått og har fremstilt saken som om det er kommet endringer i en retningslinje som kom for tre år siden. Det har det ikke, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Helsedirektoratet ønsker å presisere følgende: 

  • Det er et mangelfullt tilbud til pasientgruppen i dag, og Helsedirektoratet er svært opptatt av at de skal få et bedre tilbud.
  • Helsedirektoratet har ikke gjort noen endringer i sine anbefalinger i de nasjonale faglige retningslinjene siden de ble lansert i juni 2020. 
  • Helsetjenesten er ansvarlig for organisering av helsetjenestene og å gi utrednings- og behandlingstilbud og sørge for at tilbudene er forsvarlige.
  • Tilsvarende er det også helsetjenesten (ved de regionale helseforetakene) som beslutter om hormonell behandling av barn og unge skal være utprøvende. En slik vurdering kan også gjøres av Nye metoder. Det er ikke tatt noen beslutning om hormonell behandling av barn skal være utprøvende. Dette utredes/vurderes nå av spesialisthelsetjenesten. 
  • Helsedirektør Bjørn Guldvog har tatt initiativ til dialog med helsetjenester, fagmiljøer over hele landet og interesseorganisasjoner. Dette skal danne et godt grunnlag for samarbeid for å etablere og videreutvikle gode helsetilbud. Vi oppfatter at det er en åpen og god dialog i denne prosessen. Samarbeidsmøtene vil fortsette etter sommeren. 

 

 

 

Powered by Labrador CMS