Meninger

«Tiden er overmoden»

«Det er med stor skuffelse vi ser at byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune for 2024 ikke ivaretar ambisjonene om å styrke Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS)», skriver Rådet for kjønns- og seksualitets mangfold i Oslo kommune.

«For å minske køen som allerede er der trengs det mer enn 1.300.000, og for at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet skal kunne jobbe med hele vår gruppe må rammene utvides enda mer», skriver Rådet for kjønns- og seksualitets mangfold i Oslo kommune.
«For å minske køen som allerede er der trengs det mer enn 1.300.000, og for at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet skal kunne jobbe med hele vår gruppe må rammene utvides enda mer», skriver Rådet for kjønns- og seksualitets mangfold i Oslo kommune.
Publisert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentenes regning.

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold ønsker å være en tydelig stemme og har i en årrekke jobbet med å styrke helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS).

Under Oslo Pride var også stemmen til partienes representanter klare på at helsestasjonen for kjønn og seksualitet må styrkes. Det er derfor med stor skuffelse vi ser at byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune for 2024 ikke ivaretar ambisjonene om å styrke helsestasjonen for kjønn og seksualitet som ligger i nåværende handlingsplan og i forslaget til ny handlingsplan "Stolt og fri". Derimot innebærer budsjettet for 2024 et kutt for helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Samarbeid med stat og kommuner, videre organisering av helsestasjonen og flere finansieringskilder blir en stor del av jobben ny byråd må jobbe videre med. Frem til det må kommunen ta det fulle og hele ansvaret for at helsestasjonen for kjønn og seksualitet kan driftes på en ansvarlig måte. Det kan ikke skje uten en betydelig økning i midler eller kutt i andelen som søker hjelp der. Sistnevnte fører til større økonomiske kostnader på sikt for ikke å snakke om de personlige og økonomiske kostnadene dette har for hver enkelt som ikke får denne sårt tiltrengte støtten. 

I 2023 bevilget Oslo kommune 5.239.000. I forslaget for 2024 er støtten kun prisjustert til kr. 5.549.000. Helsestasjonen for kjønn og seksualitet mistet også ekstrabevillingen fra 2023 på 1,3 millioner kroner som ble fremforhandlet i budsjettforliket med Rødt. I realiteten betyr dette et kutt i budsjettet for helsestasjonen for kjønn og seksualitet på kr. 990 000. Dette er alvorlig, og det er bekymringsfullt at byråden for oppvekst og kunnskap etter mange bekymringsmeldinger fra rådet de siste årene ikke gir tydeligere signaler i budsjettprosessen om at helsestasjonen for kjønn og seksualitet skal styrkes.

Gjennom 20 år har helsestasjonen for kjønn og seksualitet vært et lavterskeltilbud og et forebyggende tiltak som gir unge mennesker informasjon, veiledning og trygghet rundt spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet og identitet. Større åpenhet rundt transpersoner, ikke-binære og folk med kjønnsinkongruens har gitt et større rom for at flere har kommet ut. Det betyr at flere søker seg til helsestasjonen for kjønn og seksualitet og heldigvis gjør flere det i ung alder. 

Pågangen de siste årene har vært så stor at helsestasjonen for kjønn og seksualitet måtte innføre inntaksstopp. Dette har vært kritisk for vår gruppe idet det i dag står 90 mennesker på venteliste. Mennesker som nå har fått livet sitt på vent og som vi vet av levekårsundersøkelser at dette kan få fatale konsekvenser for denne gruppen. For å minske køen som allerede er der trengs det mer enn 1.300.000, og for at helsestasjonen for kjønn og seksualitet skal kunne jobbe med hele vår gruppe må rammene utvides enda mer.

Siden oppstart av rådet har vi jobbet for å bedre tilbudet for transpersoner, ikke-binære og folk med kjønnsinkongruens. Vi vet at mange i vår gruppe flytter til Oslo for å føle på tilhørighet og fellesskap, og møter folk som ligner på oss selv, da er det essensielt at vi har et forsvarlig helsetilbud til denne gruppen. Helsestasjonen for kjønn og seksualitet har høy tillit blant brukergruppen, her blir de tatt på alvor og får hjelp til å leve hele liv. 

Så kjære politikere i Oslo, vi er lei av festtaler og lovnader i valgkamper, nå krever vi at politikere står støtt ved sine egne vedtak i Stolt og Fri og gir helsestasjonen for kjønn og seksualitet forutsigbare rammer som sikrer forsvarlig helsehjelp til en liten gruppe som sårt trenger det.

Powered by Labrador CMS