HKS

Sikrer driften av Helsestasjon for kjønn og seksualitet

– Det er vanskelig å drive et lavterskeltilbud når man ikke har den forutsigbarheten man trenger. Nå får de forutsigbarhet, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V).

Julianne Ferskaug, byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune, i paraden under Oslo Pride i år.
Publisert Sist oppdatert

Gjennom 20 år har Helsestasjon for kjønn og seksualitet vært et lavterskeltilbud og et forebyggende tiltak som gir unge mennesker informasjon, veiledning og trygghet rundt spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet og identitet.

I 2023 bevilget Oslo kommune 5.239.000 til HKS. I forslaget for 2024 var støtten kun prisjustert til kr. 5.549.000. Noe som førte til protester fra blant andre Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune. Helsestasjonen for kjønn og seksualitet mistet også ekstrabevillingen fra 2023 på 1,3 millioner kroner som ble fremforhandlet i budsjettforliket med Rødt.

Nå tar det nye byrådet Julianne Ferskaug (V) grep.

– Det er vanskelig å drive et lavterskeltilbud når man ikke har den forutsigbarheten man trenger, og da blir det vanskelig å holde på godt fagpersonell, sier Julianne Ferskaug, byråd for sosiale tjenester, til Blikk.

– Derfor har vi lagt inn i økonomiplanperioden at HKS skal få de 1,3 millioner kroner på toppen av bevillingen for 2024, ikke bare til neste år, men fremover. Da har HKS den forutsigbarheten de trenger, sier Ferskaug.

Avdelingsleder Ingun Wik ved HKS er glad og lettet.

– Lettet over at vi kan beholde legen vår. Men vi er selvfølgelig skuffet over at vi fortsatt ikke kan gi noe tilbud til de over 30 år, sier Wik i en kommentar til Blikk.

Regnbuehovedstaden

Tilskuddet er en del av Hammersborgerklæringen til det nye byrådet. Høyre og Venstres byrådsplattform Hammersborgerklæringen, har som mål å styre politikken i Oslo de neste fire årene.

I Byrådserklæringen løftes Oslo frem som Regnbuehovedstaden. «Byrådet har som mål at Oslo skal være verdens beste by for skeive, og at vi skal være Norges regnbuehovedstad. Alle skal leve frie og trygge liv, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Hatefulle holdninger og handlinger skal motarbeides og forebygges. Byrådet vil samarbeide tett med Oslo-politiet for å motarbeide hatkriminalitet og angrep på skeive», heter det i erklæringen, hvor det listes opp en rekke tiltak, som at Oslo kommune skal gi opplæring om kjønns- og seksualitetsmangfold til ledere og ansatte i kommunale virksomheter, og styrke lavterskeltilbudet ved helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS).

– Vi har som mål å være Norges hovedstad på disse områdene, og jeg mener vi er nær ved å være det allerede. Men det er viktig å holde trykket oppe og videreutvikle den delen av byen, sier Ferskaug til Blikk.

Ellers i Hammersborgerklæringen står det at byrådet skal videreføre samarbeidet mellom skoler, fritidsklubber og idrettsbevegelsen om innsats mot homofobi, transfobi, mobbing og ekskludering. De vil at flere offentlige bygg og institusjoner skal ha trygge, kjønnsnøytrale toaletter og garderober. Byrådserklæringen vil sikre Oslo Pride forutsigbar bruk av offentlige byrom. Ivareta oppfølging og beskyttelse av skeive migranter. At Oslo kommune som arbeidsgiver skal være en foregangskommune for inkludering av transpersoner på arbeidsplassen. Styrke helsetilbudet for kropp, seksualitet, kjønnsidentitet, og kjønnsbekreftende støtte og behandling. Sørge for at innbyggere får grunnleggende opplæring i kjønns- og seksualitetsmangfold og informasjon om helsetilbud, blant annet gjennom å bedre undervisningen om dette i introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen.

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune har vært pådriver i mange av disse punktene, spesielt med hensyn til HKS. Ferskaug har allerede hatt møter med rådet.

– Jeg setter stor pris på rådet. De kommer med innspill og møter aktivt opp i bystyret. Jeg møtte rådet på mandag og var tydelig på at jeg ønsker et tett samarbeid med dem i tiden som kommer. Rådet har en sekretariatfunksjon fra min avdeling, men de er ikke mitt råd. De står helt fritt, og det ønsker jeg at de skal.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS