Hiv

Vakker markering av en ladet dag

Verdens aidsdag ble markert i Trefoldighetskirken i Oslo i går. Der foregikk det man kanskje ellers ville kalt en festforestilling, dersom rammen ikke var en kirke og en minnemarkering for de som døde av aids.

Kirkerommet i Trefoldighetskirken, landets nest største, var gjort vakkert klart til Verdens aidsdag. Et stillferdig, men sterkt minnested var plassert fremst i kirken, markert av den røde solidaritetssløyfen.
Publisert Sist oppdatert

Blant de som deltok i markeringen, var HKH Kronprinsesse Mette Marit. Hun har også tidligere vist engasjement for saken, og var tydelig berørt av de historiske og personlige fortellingene Jarl Våge og Arve Juritzen delte. Lengst inn så det likevel ut til at sangen fra Nils Bech nådde. Sammen med Tord Gustavsen på piano fylte han kirkerommet med toner som grep alvoret i tapet av en hel generasjon homofile menn, men på så vakkert vis at forsoning med tap og død syntes mulig.

Forsoning lå også under selve arrangementet

Tidligere år ble denne dagen gjerne markert med fakkeltog gjennom gatene. Men en radikalt bedre situasjon når det gjelder hiv-smitte og aids her i landet, har latt dagen gå i glemmeboken.

HivNorge har i år samarbeidet med ymse kirkelige organer for å arrangere en markering. Det har sammenheng med flere ting, både feiringen av Skeivt kulturår, gjenkomst av «homopest» i form av apekopper, og den dialogen som den siste tiden har vært mellom organisasjonen og kirken.

I etterkant av kirkens beklagelse til homofile tidligere i år, var nemlig ikke den religiøse fordømmelse av aidssyke nevnt, noe HivNorge reagerte sterkt på.

Da epidemien var på sitt mest alvorlige, valgte nemlig kirken å proklamere at aids var guds straff. For homofile i kirken var det tungt å vite hvordan egne ledere så på dem, men for (religiøse) aidssyke og døende var det knusende.

Fordømmelsen førte til skyld og skam hos de syke og til at familie tok avstand til sine egne. Sto de ved sine syke, underslo familien ofte årsaken til at de mistet en sønn eller bror.

Dette traumet er en del av arven etter aidsepidemien.

Viktig markering

Minnemarkeringen i Trefoldighetskirken i går var derfor en viktig hendelse. Det ble poengtert både av HKH kronprinsesse Mette Marit tilstedeværelse og Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuens deltagelse. Kirkerommet var ellers fylt av mennesker som ville minnes sine kjære og mange langtidsoverlevende.

Dagens medisiner holder tilstanden i sjakk, og de fleste lever gode liv med hiv-smitten. Likevel finnes stigmaet der.

«Vi trenger å snakke mer om samfunnets behandling av de hiv-smittede», fremholdt kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sin henvendelse til de frammøtte.

Har stått i kampen lenge, og den er ikke over

Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kom spaserende til HivNorge sin markering av Verdens aidsdag i Trefoldighetskirken.

Blikk møtte henne på kirketrappa.

– Hvorfor er denne markeringen viktig?

Anette Trettebrgstuen.

– Det er viktig av så mange grunner. Vi trenger å snakke mer om hiv og aids. Vi trenger å minnes alle de som har vært ofre for sykdommen, og som ikke fikk den hjelpen de skulle ha, sier Trettebergstuen.

– De som måtte dø alene fordi samfunnet var redd for dem, stigmatiserte dem og lot dem dø ensomme. Vi må også takke dem som har gått foran og tatt kampen, for det kostet, sier hun.

– Det er fremdeles vanskelig å snakke om hiv, det finnes masse fordommer og mangel på kunnskap. Det gjør at mange føler de ikke kan leve åpent, sa ministeren

– Og ikke minst er dette fremdeles en epidemi i andre deler av verden, la hun til,

– Der mange dør fordi de ikke har tilgang på medisiner, selv om slike finnes. Det er tragisk.

– Hva betyr det for deg personlig å delta i dag?

– For meg er det veldig viktig. Jeg har vært engasjert i hiv-saken siden jeg var 16 år. Jeg har vært med på å ta mange kamper. Jeg husker da jeg var stortingsrepresentant i 2005. Da kjempet vi mot en paragraf som kriminaliserte hiv-smittede som hadde sex, fordi det var straffbart å utsette noen for smitte, sier Trettebegstuen.

– Så det er mange ting vi har nært opp til vår tid, og vi trenger å erkjenne hva hiv-positive har opplevd. De fortjener at samfunnet snakker om måten vi har behandlet hiv-positive på.

–˛Hva ser du frem til å oppleve i kveld?

– Hele arrangementet. Jeg tror det blir kjempeflott. Og så er det utrolig bra av kronprinsessen å komme. Det vet jeg vil bety mye for mange, sa Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, før hun gikk inn til markeringen.

Forlegger Arve Juritzen fortalte i sin tale om hvordan det var å være ung homofil mann i Oslo på 1980-tallet. Han snakket om den kollektive frykten som overtok miljøet. Men også om motet til Henki Hauge Karlsen, som var den første som sto offentlig fram som aidssyk. – I dag er det ingen skeive unge som er redd for aids på vei til sin første date, sa Juritzen, med referanse til den effektive hiv-medisinen som nå finnes. Juritzen advarte også mot å single ut grupper ansvarlig for at antallet hiv-smittede har fordoblet seg det siste året. – La oss ikke innlede en ny heksejakt, formante Arve Juritzen.
Samfunnsdebattant og forfatter Jarl Wåge var blant de som formidlet hvordan hiv og aids har preget livene til homofile. HKH Kronprinsesse Mette Marit og de andre dignitærene på fremste benk lyttet til fortellingen.
Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen holdt en historiserende tale. Hun fortalte hvordan man under aidsepidemien snakket om uskyldige og skyldige smittede, der de skyldige selvsagt var de homofile. – Samfunnet grep inn i det private til disse menneskene og fratok dem deres seksualitet. Skeivt kulturår har derfor gitt mye plass og fokus til det som belyser hiv-saken, sa ministeren, som poengterte at målet må være at ingen lengre skal skamme seg over å være hiv-smittet eller skeiv. – Ingen skal behøve skamme seg over å være den du er, poengterte Trettebergstuen.
Artisten Nils Bech satt i egne tanker og lyttet til appellene før han selv skulle opptre under markeringen i Trefoldighetskirken.
HKH Kronprinsesse Mette Marit synes særlig beveget av sangeren Nils Bech. Med rolig, dyp vokal fulgt av Tord Gustavsen på piano, skapte Bech en egen, nær stemning som tillot alle i kirken å falle innover og kjenne etter. «Vær der for den du elsker» var budskapet i den stille sangen, som klang sterkt gjennom rommet.
For hvert år blir avstanden til aidsepedemien større. Men de berørte glemmer ikke. Oppmøtet i Trefoldighetskirken på Verdens aidsdag forteller at epidemien er levende, samtidig historie.
HKH Kronprinsesse Mette Marit ble tatt hjertelig imot av fungerende biskop i Oslo Anne-May Grasaas da hun ankom Trefoldighetskirken for å ta del i HivNorge sin markering av Verdens aidsdag.
Trefoldighetskirken i Oslo ligger like ovenfor regjeringskvartalet. Den er stor og ruvende, men blir litt borte i et travelt veikryss. I går var den skinnende opplyst, som sentrum for HivNorges markering av Verdens aidsdag. Fremst i kriken satt HKH Kronprinsesse Mette Marit, Oslos varaordfører Addulla Alsabeegh, kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og leder i HivNorge, Anne-Karin Kolstad, med flere.
Minnestedet for aidsdøde var kranset av små lys som besøkende etterhvert kunne tenne om de ønsket.
Powered by Labrador CMS