HKS

– Oslo er spydspiss

Sunniva Holmås Eidsvoll er skuffet og overrasket over at helseministeren avslår dialog med Oslo Kommune.

– Oslo er ledende på kjønnsinkongruens og den kompetansen bør komme resten av landet til gode, sier byråd for helse og oppvekst i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.
Publisert Sist oppdatert

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, inviterte regjeringen med på et felles løft der stat og kommune kunne gå sammen om å tette kunnskapshullene om kjønns- og seksualitetsmangfold. De sendte en søknad til regjeringen om å gjøre Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) til et nasjonalt kompetansesenter. Helse-og omsorgsdepartementet avslo søknaden.

Helsestasjonen veileder og behandler unge under 30 år som blant annet er trans, ikke-binære eller som opplever kjønnsinkongruens. I resten av landet står de aller fleste uten et slikt tilbud.

– Verdens helseorganisasjonen er helt klare på at kjønnsinkongruens ikke er en psykisk diagnose. Det står i strid med måten det blir møtt i det offentlige helsevesenet i dag. Det er ikke tvil om at vi trenger et bedre helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens. Oslo sitter på den beste kompetansen på det feltet gjennom HKS, og det vil vi skal komme hele Norge til nytte, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vi forventet at helseministeren ville lytte til oss, og ble både skuffet og overrasket over avslaget.

Trenger kompetanse

– Det er et stort behov for kompetanse både i spesialisthelsetjenesten og blant fastleger om kjønns- og seksualitetsmangfold, og den kompetansen vil Oslo gjerne dele med resten av landet. Helsestasjonen for kjønn og seksualitet er en sexologisk spydspiss og har kompetanse som burde ha vært spredt bredere, sier Eidsvoll.

Ifølge Eidsvoll var grunnlaget for søknaden bekymringen manglende helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens som bor utenfor Oslo.

– Det har vært ropt varsko i mange år om manglende helsetjenester til trans og ikke-binære og personer med kjønnsinkongruens. HKS får henvendelser fra personer fra hele landet som er desperate etter hjelp, men som ikke har et tilbud. Dette viser at det er et stort behov for det. De driver lavterskelhjelp med høyspesialisert kompetanse som vi tenkte at resten av landet ville dra nytt av i etablering av tilsvarende tilbud.

Dialog

Ifølge Eidsvoll rommet ikke søknaden fasit på hvordan kompetansesentret skulle utformes.

– Vi ønsket å være i dialog med staten på hvordan det nasjonale kompetansesentret skulle utformes og søknaden inneholdt derfor ingen fasit på det. Regjeringen har nå avslått tilbudet om dialog, og var heller ikke i dialog med oss før de avslo søknaden.

– Har dere fått begrunnelse for avslaget?

– Nei, vi venter på det. Vi var på møte med Helse- og omsorgsdepartementet og da fikk vi inntrykk at den skriftlige begrunnelsen for avslaget er like rundt hjørnet.

– Vi håper at det formidles i avslaget hva regjeringen har tenkt å gjøre på dette feltet, og vi er fortsatt åpne for et samarbeid med staten for å få en lavterskel helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens på nasjonalt nivå.

– Hva skjer videre?

– Vi vil blant annet se om begrunnelsen for avslaget åpner for andre løsninger enn å etablere Helsestasjonen for kjønn og seksualitet som nasjonal kompetansetjeneste.

Ifølge Eidsvoll er det bred politisk enighet i Oslo om behovet for å styrke kompetansen på feltet.

– Søknaden er basert på byrådets handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold, «Stolt og fri», der det er nedfelt at vi skal videreutvikle og styrke tilbudet ved HKS og søke om at helsestasjonen får status som nasjonalt kompetansesenter.

Sunniva Holmås Eidsvoll sier det er enighet både i byrådet og bystyret om at styrking av helsetilbudet for denne gruppen er et prioritert område.

Powered by Labrador CMS