Skeive seniorer

– Hvordan vil du som skeiv bo når du blir eldre?

Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken ønsker innspill og svar på undersøkelse om eldre og bosituasjon. – Hvordan ønsker du å bo når du blir eldre, som skeiv? spør Veslemøy Myrstad, koordinator i Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken.

Publisert

Seniorutvalget har gjennom vedtak i FRI Oslo og Viken-styret i oppdrag å fungere som et rådgivende organ for styret og sekretariat på fylkeslagets seniorpolitiske og seniorsosiale arbeid. 

– Hvordan ønsker du å bo når du blir eldre, som skeiv? Hjemme, alene, sammen med andre skeive i kollektiv? I egne mer spesifikke bofellesskap og så videre? Eller hvordan skulle du ønske å bli møtt hvis du måtte flytte på institusjon? Dette er spørsmål vi nå ønsker svar på fra medlemmer, sier Veslemøy Myrstad, styremedlem i FRI Oslo og Viken, og koordinator i Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken i en pressemelding.

– For å jobbe for det som faktisk berører medlemmene i Oslo og Viken, ønsker vi i seniorutvalget i FRI OV svar på undersøkelsen, uavhengig hvor gammel eller ung du er. Det gjør vi fordi alle må ha et sted å bo – og fordi vi trenger å vite hva medlemmene ønsker, for å kunne få til ønskede endringer i hvordan eldreomsorgen eller boligutbyggingen skal kunne se ut på sikt, sier Myrstad.

Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken tenker at valg av bolig kan være med på å forebygge ensomhet blant skeive.

– Samtidig vil trolig økonomi og helse også spille en rolle i hva man kan velge i. I tillegg er ensomhetsproblematikk blant skeive generelt, noe vi tenker påvirker livskvaliteten, men vi mangler konkrete tall. Så svarene vi får inn rundt tematikken, vil gi nyttige svar. Ditt anonyme innspill vil bli tatt videre i utvalgets arbeid og hvert svar teller, avslutter Myrstad.

Svar på undersøkelsen her!

 

 

Powered by Labrador CMS