Trans

Ingen menneskerettslige konsekvenser

Innføringen av en tredje juridisk kjønnskategori strider ikke mot menneskerettslige forpliktelser viser en juridisk vurdering melder Bufdir.

Publisert Sist oppdatertBufdir fikk i mars 2022 i oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet å gjennomføre en utredning om innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Forutsetningen for innføring har vært at lovgiver får en god oversikt over de rettslige konsekvensene. Som et ledd i dette arbeidet har Bufdir gitt oppdraget til advokatfirmaet Lund & Co.

Ifølge avdelingsdirektør ved Bufdir, Anna Bjørshol, har Bufdir valgt å gå bredt innenfor utredningens mandat for å få belyst alle sider innføringen av en tredje juridisk kjønnskategori.

Advokatfirmaet Lund & Co har blant annet sett på Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser, personvernspørsmål, den rettslige situasjonen i sammenlignbare land og hvordan lovverket i Norge vil påvirkes hvis det innføres en tredje juridisk kjønnskategori.

De konkluderer med at Norge ikke er pålagt å innføre en tredje juridisk kjønnskategori basert på europeisk rettstilstand. Ifølge Bufdir er rapporten likevel tydelig på at

den europeiske utviklingen entydig går i retning av økt rettslig anerkjennelse av kjønnsidentitet.

Det kommer også fram at en innføring av en tredje juridisk kjønnskategori ikke vil komme i konflikt med våre menneskerettslige forpliktelser, blant annet de som følger av kvinnekonvensjonen.

Den endelige utredningen vil være basert på en rekke bakgrunnsdokumenter som blant annet forskning på feltet, innspillsmøter med representanter fra sivilt samfunn og offentlige aktører. Utredningen skal leveres til Kultur- og likestillingsdepartementet i løpet av våren 2023.

Powered by Labrador CMS