Meninger

– Innfør en tredje juridisk kjønnskategori

– Det er på tide at Norge innfører en valgfri tredje juridisk kjønnskategori, skriver Odd Thomassen, leder i Skeiv Ungdom.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget må komme med en offentlig beklagelse sammen med en skikkelig støtteordning til transfolk som har blitt utsatt for irreversibel sterilisering.

Alle som har byttet juridisk kjønn gjennom kastrering skal bli tilbudt passende økonomisk oppreisning. Dette er en mager trøst for de av oss som har gjennomgått dette inngrepet fordi det var deres eneste løsning til et verdig liv, men det er viktig at staten anerkjenner den uretten som har blitt begått mot personer med kjønnsinkongruens.

Må anerkjennes

Det er også på tide at Norge innfører et likeverdig og valgfritt tredje juridiske kjønnskategori. Dette som følge av endringer i lovverk rundt bytte av juridisk kjønn og endringer av loven knyttet til diskriminering og hatkriminalitet. Norge har i dag en praksis der ikke-binære tvinges til å velge mellom to kjønn de ikke er. De av oss som ikke er menn eller kvinner fortjener å bli anerkjent som reelle mennesker med reelle liv og identiteter.

Flere land har et tredje kjønnsalternativ i registrene sine, deriblant Nepal som var de første til å innføre et alternativ. Rett i overkant av 2 milliarder mennesker i verden har tilgang til å bytte til et tredje juridisk alternativ. Norsk lovverket gjør at mennesker som i dag er anerkjent som noe annet enn kvinne eller mann i sine hjemland tvinges til å velge mellom kvinne og mann om de skal ha et norsk D-nummer eller personnummer.

Er Norge et fyrtårn?

Sammen med FRI og andre aktører har vi i Skeiv Ungdom jobbet for et tredje juridisk kjønn i mange år. Rapporten Rett til rett kjønn anbefalte for over 5 år siden at et tredje juridisk kjønnsalternativ burde utredes, men det har vi ikke sett noe av. Vi mener at Norge bør gå frem her som et eksempel, som et land som liker å si at vi skal være et fyrtårn for lhbti-rettigheter så vil et tredje kjønnsalternativ være et skritt i riktig retning.

En slik lovendring vil ha en holdningsendrende effekt. Et av hovedargumentene som brukes mot ikke-binære er at det finnes bare to kjønn i Norge. Ved å gå inn for en slik lovendring vil den norske stat anerkjenne sine innbyggere og på sikt bedre livene til en gruppe som i dag blir utsatt for mye diskriminering, hatefulle ytringer og mobbing.

Odd Thomassen, leder Skeiv Ungdom

Forslag: Representantforslag 25 S (2020–2021) fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård

Innstilling fra komitéen: Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument 8:25 S (2020–2021)

Powered by Labrador CMS