Vil innføre et tredje kjønn

Publisert

Helsedepartementets ekspertgruppe foreslår ny transpolitikk. SV og FpU vil innføre et tredje kjønn. Fredag 10. april mottok helseminister Bent Høie en utredning om transpersoners rettigheter og behandlingstilbud. Utredningen «Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn» anbefaler at det skal bli mulig for personer å skifte juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå medisinske prosedyrer og sterilisering. Utredningen går også inn for desentralisert helsehjelp for transpersoner. Et tilbud som tidligere har vært monopolisert på rikshospitalet. Anbefalingene blir godt mottatt i flere politiske leire, blant annet hos Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).– FpU vedtok allerede i mars 2013 en resolusjon om kjønnsnøytrale personnummer og vi ønsker at det innføres et tredje kjønn. FpU har også vært klare på at vi ønsker å fjerne kravet om sterilisering for å få lov til å endre juridisk kjønn, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom og kommunestyrerepresentant for FrP i Horten. Helseminister Bent Høie har ambisjoner om å få på plass et lovforslag til høring før sommeren.– Vi kommer til å passe på at regjeringen nå følger opp anbefalingene fra ekspertgruppa. Det er viktig at det kommer et lovforslag og at det blir vedtatt i Stortinget fortest mulig slik at hverdagen til transpersoner i Norge blir bedre. Svendsrud har, lik helseminister Høie, latt seg påvirke av de personlige historiene til transaktivister. Historier som forteller om en rekke utfordringer i hverdagen. Alt fra trøbbel i passkontroll fordi passet viser et annet kjønn, til andre offentlige dokumenter hvor kjønnet ikke stemmer overens med kjønnet de er.– Disse historiene gjør absolutt inntrykk. Enkeltmenneskets skjebne opp mot systemet er selve kjernen i det FpU er opptakk av. Systemet skal tilrettelegges for enkeltindividet, ikke omvendt. – Har dere Fremskrittspartiet i ryggen med hensyn til disse spørsmålene?– Ja jeg føler det. Men FpU må selvsagt følge med og ta vår del av jobben slik at FrPs stortingsgruppe går inn for dette, avslutter Bjørn-Kristian Svendsrud.

SV vil gå lenger

SV er også fornøyd med ekspertutvalgets anbefalinger.– SV er kjempeglad for at ekspertgruppen foreslår å fjerne kravet om sterilisering. Det er en skamplett hva gjelder grunnleggende rettigheter i Norge som vi nå kanskje endelig kan ta farvel med, sier SVs likestillingspolitiske talskvinne Kirsti Bergstø. SV ønsker å gå lenger enn både utredningen og regjeringen.– Dagens rapport er et stort skritt på veien til å skape et samfunn med reelt kjønnsmangfold, men vi kommer ikke i mål med dette, sier Endre Flatmo, leder i SVs lhbt-nettverk. Flatmo viser til at SV, lik FpU, ønsker å innføre et tredje juridisk kjønn.– Om disse forslagene blir vedtatt vil vi fremdeles ha et system som fortsatt bare tillater to kjønnskategorier, mann og kvinne. For noen mennesker går dette på tvers av selvoppfattet og biologisk kjønnsidentitet. Flere land har innført et tredje juridisk kjønn. Både India, Nepal, Australia, New Zealand og Tyskland har innført tiltak for å fjerne diskrimineringen av andre kjønnsuttrykk enn mann og kvinne.– Om alle mennesker skal få frihet til å leve ut sin identitet må lovene tilpasses virkeligheten, ikke omvendt, avslutter Bergstø.SV har selv innført muligheten for å definere seg som et tredje kjønn i sine medlemslister for medlemmer som ikke ønsker å karakterisere seg som mann eller kvinne.

Powered by Labrador CMS