Trans

Nei til tredje juridisk kjønn

Stortinget stemte ned et forslag fra Venstre om innføring av et tredje juridisk kjønn.

Publisert Sist oppdatert

Venstres Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik foreslo å innføre et tredje juridisk kjønn og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Helse- og omsorgskomiteens flertall bestående av Ap, Høyre, Sp, Frp. KrF og Pasientfokus stemte ned forslaget.

I behandlingen av saken er det bare KrFs medlem i komiteen som ikke støtter innføringen av tredje juridisk kjønn. De øvrige partienes medlemmer ønsker å avvente utredningen av tredje juridisk kjønn som er igangsatt av kultur- og likestillingsministeren, og skal foreligge våren 2023.

Rødt og SV er positive til innføring av tredje juridisk kjønn og fremmer forslag om at Stortinget legger fram et forslag til å innføre et tredje juridisk kjønn når utredningen foreligger.

Når det gjelder styrking av behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens viser helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) til at arbeidet med å styrke og desentralisere behandlingstilbudet er i gang.

Ifølge helseministeren er det ikke behov for en gjennomgang av behandlingstilbudet. Hun viser til ekspertgrupperapporten «Rett til kjønn - helse til alle kjønn» som ligger til grunn for den nasjonale retningslinjen for kjønnsinkongruens og departementets oppfølging av de regionale helseforetakenes arbeid i oppbyggingen av et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud.

Helseminister Kjerkol skriver i sitt svar til representantforlaget at publiseringen av Bufdir-prosjektet «Likeverdige helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens» vil skje i løpet av januar-februar 2023.

Powered by Labrador CMS