Religion

Vil anerkjenne homofilt samliv

Oslo misjonskirke Betlehem.
Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i Oslo misjonskirke Betlehem foreslår å gi personer i likekjønnete forhold like rettigheter til medlemskap og tjeneste i kirken.

Oslo misjonskirke Betlehem har sendt brev til sine medlemmer og dokument som er en invitasjon til en samtale. Dokumentet har fått navnet «Leve sammen».

I dokumentet tar ledelsen til orde for å endre menighetens praksis, slik at samlevende homofile vil kunne være medlemmer og inneha verv på lik linje med andre. Men i dokumentet går det også klart fram at man ikke ser for seg å vie homofile i ekteskap, og at ekteskap mellom mann og kvinne fortsatt står i en særstilling.

«Dokumentet er ment som et utgangspunkt for samtale i menigheten», seier hovedpastor Erik Andreassen til Vårt Land.

«Vi kan ikke avgjøre noe som helst, men vi har kommet til menigheten og sagt at ‘vi må snakke sammen’», sier han til Vårt Land.

Modigere, ikke feigere

I dokumentet «Leve sammen» står det blant annet:

«Et homofilt samliv som reguleres etter de samme eksklusive troskapsnormene som ekteskapet, vil være en livsform som kaller homofile, på lik linje med heterofile, til et oppbrudd fra uforpliktende seksuelle relasjoner.

Homofile som nektes seksuelt samliv vil ikke bare gå glipp av de goder et slikt samliv kan gi, slik også mange ufrivillig enslige erfarer, men de må også leve med smerten ved at det var noen som lukket døren til slikt samliv for dem. Vi vet at dette har skapt og skaper ensomhet, selvforakt og skam for mange homofile, og vi kan ikke lukke øynene for denne smerten.

Denne smerten synes ikke å stå i noe rimelig forhold til hva homofile ber om – å få leve i samliv med den de elsker, eller de begrunnelser vi har for å nekte dem dette.

Vi må også erkjenne at det har vist seg krevende, og en del vil si det er heller ikke ønskelig, å begrunne eller kommunisere en konsekvent fordømmelse av homofilt samliv. Dette har bidratt til at vår menighet ikke bare har kommet på defensiven i spørsmålet om homofilt samliv, men også til at vi har vegret oss for å være så tydelige som vi burde ha vært i vår seksualetiske veiledning. Tesen om at alt homofilt samliv i seg selv er syndig, som nå er den offisielle posisjonen til MKN, er i praksis et taust dogme hos oss som vi mangler frimodighet og forståelige argumenter til å fronte. Dette bidrar også til at det blir vanskeligere å gi den gode veiledningen rundt seksualitet og kropp som vi tror alle, spesielt unge, i dag trenger.

Det vi ønsker er å revitalisere, ikke relativisere, vår seksualetiske veiledning. Vi ønsker å bli tydeligere, ikke vagere. Modigere, ikke feigere.»

Powered by Labrador CMS