Urix

Foreldre til transbarn kan havne i fengsel på livstid

I den amerikanske delstaten Idaho vil en nytt lovforslag gjøre det forbudt å gi mindreårige tilgang til kjønnsbekreftende behandling.

Publisert

Loven gjør det ulovlig for leger og foreldre å tilby pubertetsblokkere, hormoner og kjønnsbekreftende kirurgi til mindreårige. Det vil også bli forbudt å ta barna ut av Idaho for å få tilgang til behandlingen i nabostatene. Straffen er livstid i fengsel.

– Hvis vi ikke lar mindreårige tatovere seg, røyke sigaretter og drikke alkohol eller signere juridiske kontrakter, hvorfor skulle vi tillate dem å ta beslutninger om å kutte bort organer basert på følelsene deres i puberteten, sa lovforslagets sponsor, den republikanske delstatsstatsrepresentanten Bruce Skaug.

Lovforslaget ble vedtatt i representantenes hus med 55 mot 13 stemmer. Nå skal det videre til senatet i Idaho.

Loven slår fast at det er ulovlig å tilby mindreårige kjønnsbekreftende kirurgi. Dette til tross for at kjønnsbekreftende kirurgi aldri har blitt tilbudt mindreårige i delstaten. Det har heller aldri vært tillatt for mindreårige å ta egne medisinske avgjørelser uten samtykke fra foreldre eller verger.

Department of Health and Human Services (HHS) sendte nylig ut en veiledning der de skrev at Affordable Care Act, også kjent som ACA eller Obamacare, forbyr stater å begrense medisinsk behandling basert på en persons kjønnsidentitet eller kjønn tildelt ved fødselen. Helsepersonell er heller ikke pliktig til å dele privat informasjon om pasienter som mottar kjønnsbekreftende behandling.

Veiledningen er et direkte svar til loven fremmet av den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott. Lovforslaget beordrer statens familiedepartement til å gjennomføre undersøkelser av foreldre som gir kjønnsbekreftende medisinsk behandling til sine transbarn.

Loven i Texas innebærer også at medisinsk- og helsepersonell er pliktig å rapportere inn foreldre som prøver å få tilgang til slik behandling i Texas. Flere helsearbeidere sier at direktivet krever at de skader pasientene sine og bryter taushetsplikten.

Amy Clark Meachum, en dommer i Texas-distriktet Travis County, har imidlertid utstedt en midlertidig kjennelse som hindrer familiedepartementet fra å etterforske foreldre til transbarn for «barnemishandling». Meachum mener Abbotts direktiv sannsynligvis er grunnlovsstridig. Datoen for rettssaken som avgjør lovens skjebne er satt til 11. juni.

Powered by Labrador CMS