Pride

En by for alle

I helgen åpnet Skeive Sørlandsdager, og kommunen er med på feiringen.
– Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle, uansett bakgrunn, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ordfører Jan Oddvar Skisland skal gå i paraden og holde appell på Torvet lørdag 26. august.
Publisert

 Skeive Sørlandsdager åpnet lørdag 19. august på Kilden, og tradisjon tro startet festivalen med taler og underholdning, appeller fra flere forskjellige lokale aktører, fra mangfoldsorganisasjoner til skeive aktivister.

Kristiansand kommune er også med på feiringen i form av arrangementer, stand, flagging på rådhuset og deltagelse i paraden under fanen «En by for alle».

 – Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle, uansett bakgrunn. Skeive Sørlandsdager er et flott og viktig arrangement der vi viser respekt, toleranse, forståelse og støtte til det mangfoldet vi har. Det er flott at vi kan feire kjærligheten en hel uke, der alle kan føle seg velkommen og inkludert, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Åpen og inkluderende by

I Kristiansand kommune innebærer likestilling at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet har mulighet til samfunnsdeltakelse på like vilkår.

– I kommunen jobber vi målrettet for å være en åpen og inkluderende by for alle, der mangfold betraktes som en ressurs. Det er en lovbestemt plikt at vi jobber med likestilling og mot diskriminering i alle våre oppgaver og tjenester, sier Hanne Kro Sørborg, koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) i Kristiansand kommune.

– For å sikre gode og mangfoldige tjenestetilbud, er det viktig at vi kontinuerlig deler og tilegner oss kompetanse og erfaringer, som kan bidra til å fremme likestilling, sier Sørborg og forteller at kommunen gjør dette ved å gjennomgå arbeidsprosesser, rutiner, tilgjengelig forskning og statistikk.

– Og iverksette kartlegginger og brukerundersøkelser for å tilegne oss kompetanse på hvordan ulike grupper i befolkningen opplever møtet med oss. Dette gir oss en pekepinn på hvilke grupper som har enkel tilgang til våre tilbud og tjenester, samt hvilke grupper vi sjeldnere når og har mindre kunnskap til.

Powered by Labrador CMS