Kultur

Satser på skeiv læringsarena for skoleelever

Skeivt kunst- og kultursenter (SKOKS) har fått 300 000 kroner i støtte fra Kulturtanken.

Publisert

SKOKS har satt seg som mål å etablere en skapende og nytenkende læringsarena for skoleelever.

Til det har de mottatt prosjektstøtte på 300.000 kroner fra Kulturtanken. Først ut er Osloskolene, men SKOKS har et langsiktig mål om vandreutstillinger med geografisk spredning i hele landet.

Varige fellesskap

Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet. Ordningen ble opprettet i 2020 og var da på fem millioner kroner. I 2024 tildeles det 13 millioner.

72 prosjekter mottar til sammen 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Målet er å styrke barn og unges muligheter for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

– Jeg er glad for at regjeringen kan støtte opp under så mange gode prosjekter, som bidrar til at flere barn og unge blir inkludert. Vi har fulgt opp innspill til handlingsplanen «Alle inkludert», og åpnet opp for at det kan gis flerårige tilskudd fra ordningen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

– Jeg håper dette kan bidra til at flere barn og unge ikke bare blir invitert inn, men også finner varige fellesskap.

Alle inkludert

Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken, understreker i meldingen at alle skal ha mulighet til å oppleve og utforske kunst og kultur.

– Det bygger felleskap og forståelse. Denne ordningen er med på å åpne dører slik at flere kan delta, og mengden søknader viser hvor stort behovet er i hele landet, sier Iversen.

Det var i 2019 at prosjekteringen av Skeivt kunst- og kulturhus for alvor startet, på initiativ fra Pride Art. Etter grundige høringer med alle de skeive organisasjonene, ble stiftelsen SKOKS opprettet i 2021.

Nå har SKOKS fast adresse i Christian Kroghs gate 60, et murbygg helt nede ved Akerselva like ved den gamle legevakta.

 

 

 

Powered by Labrador CMS