Vold

Forsker kun på heterovold

Seksuell orientering og kjønnsidentitet er ikke variabler i nasjonale omfangsstudier av vold og overgrep i den norske befolkningen.

Det er liten kunnskap om omfanget av skeives erfaring om vold og overgrep. Ifølge prosjektleder Maria Terese Grønning Dale bør det etableres en egen studie med tilstrekkelig respondenter slik at man kan hente ut nyttig forskerinformasjon om lhbt+befolkningens voldserfaringer.
Publisert

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) la i forrige uke fram rapporten « Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen». Rapporten er en oppfølgingsstudie av den første nasjonalt representative omfangsstudie av vold og overgrep som ble gjennomført i 2014. Fra juni 2021 til juni 2022 ble 4299 personer i alder 18 til 75 år, 2100 kvinner, 2195 menn og fire ikke-binære intervjuet om deres erfaringer med vold og overgrep.

Men til tross for at over fire tusen informanter deltar i studien inngår ikke seksuell orientering eller kjønnsidentitet i de sosiodemografiske variablene undersøkelsen etterspør, som kjønn, alder, sivilstatus, statsborgerskap og utdannelse.

– Vi snakket om det fordi det er en gruppe det mangler god forskning på. Spørreskjemaet er omfattende og siden dette er en oppfølgingsstudie var det allerede en god del spørsmål og tema vi måtte dekke over. I tillegg vil andelen seksuelle minoriteter utgjøre en så liten gruppe i selve hovedutvalget vårt, så vi hadde ikke klart å gjennomføre gode statistiske analyser på dette, sier prosjektleder Maria Terese Grønning Dale.

Forholdsvis likt fordelt

Studien avdekker at 14 prosent kvinner har opplevd voldtekt ved makt og tvang, mens 11 prosent har opplevd sovevoldtekt. Både blant menn og kvinner forteller mange om at de har opplevd overgrep før fylte 18 år. Nesten halvparten av de mannlige informantene har opplevd grov fysisk vold, mens kvinner er mer utsatt for partnervold.

Andelen menn og kvinner som oppgir å ha vært utsatt for digitale seksuelle krenkelser er ifølge rapporten, forholdsvis likt fordelt. Menn oppgir i hovedsakelig å ha vært utsatt for trusler om bildedeling på nett, mens kvinnene har oppgir å ha opplevd faktisk bildedeling eller blitt filmet mot sin vilje. Rapporten viser at utsatthet for vold er forbundet med sosioøkonomiske forhold og psykisk helse.

– Hvorfor inkluderte man ikke seksuell orientering og kjønnsidentitet som variabel?

– Oppdraget var å se på forekomst i et representativt utvalg hos norske befolkningen der vi trekker et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret. Er målet å se på egne undergrupper er det sannsynligvis bedre å gjøre en egen studie og sørge for å få nok respondenter for å kunne hente ut nyttig forskningsinformasjon for akkurat denne gruppen. Det var derfor vi trakk et eget underutvalg med innvandrere i vår studie som utgjør ca. 15 prosent av befolkningen, sier Grønning Dale.

Siden det er en oppfølgingsstudie fra omfangsundersøkelsen i 2014 er ikke seksuell orientering og kjønnsidentitet variabler.

– Vi spurte alle som ble intervjuet om de definerte seg som mann eller kvinne, eller om de var ikke-binære, og om volden og overgrepene de var usatt for var begått av mann eller kvinner. Det er helt sikkert par som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner av partner med samme kjønn, men siden de utgjør en så liten gruppe i utvalget er det dessverre vanskelig å foreta selvstendige analyser på lhbt+ som egen gruppe, sier Grønning Dale.

– Det beste er en egen undersøkelse der forskningsfokuset er å kartlegge vold i lhbt+relasjoner, sier Grønning Dale.

Powered by Labrador CMS