Masseskytingen

Byrådet i Oslo bevilger penger til strakstiltak

– Vi vet det har vært pågang hos kriseteamet i Oslo kommune etter 25. juni. Nå følger vi opp med ytterligere tiltak, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) til Blikk.

Fra solidaritetsparaden som gikk fra Grønland til C. J. Hambros plass lørdag 25. juni.
Fra solidaritetsparaden som gikk fra Grønland til C. J. Hambros plass lørdag 25. juni.
Publisert Sist oppdatert

Natt til 25. juni ble to mennesker drept og over 20 personer skadd etter masseskytingen utenfor London pub i Oslo sentrum. Skytingen oppfattes av mange som et angrep på Pride-feiringen. Dette har skapt minoritetsstress blant skeive i Oslo, og forsterket utrygghet og sårbarhet i møte med hat og homofobi.

Oslo kommune har prioritert 200.000 kroner til strakstiltak høsten 2022, i regi av skeive organisasjoner og miljøer. Tiltakene skal være rettet mot personer og miljøer med oppfølging og trygghet. Midlene skal støtte opp om tidsavgrensede tiltak med lav terskel og fordeles til skeive organisasjoner og miljøer, som planlegger aktiviteter og møteplasser i høst.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap).
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap).

Innsats mot hat, fordommer og diskriminering

Mangfold er Oslos styrke. Byrådet i Oslo vil aktivt bekjempe enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, frihetsberøvelse og undertrykking. Alle som bor i Oslo – uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, og hvordan man velger å uttrykke sin identitet - skal føle seg trygge, og som fullverdige og frie borgere.

Kommunens tiltak og oppfølging etter masseskytingen 25. juni skjer i samråd med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo.

– Vi vet det har vært pågang hos kriseteamet i Oslo kommunen etter 25. juni. Det er mange som har ringt for å få støtte og råd, og nå følger vi opp med ytterligere tiltak, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) til Blikk.

Byrådet følger opp med 200.000 kroner som er øremerket strakstiltak i regi av skeive organisasjoner og miljøer. Midlene skal støtte opp om tidsavgrensede tiltak med lav terskel og fordeles til skeive organisasjoner og miljøer, som planlegger aktiviteter og møteplasser i høst.

Godt samarbeid med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester vil fordele midlene etter melding om behov fra organisasjonene. Kommunens tiltak og oppfølging etter masseskytingen 25. juni skjer i samråd med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo.

– Det viser hvor viktig samarbeidet Oslo kommune har med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er. Oslo kommune er for øvrig den eneste kommunen i landet med et slikt råd, sier Hansen til Blikk.

Hansen legger vekt på hvor viktig det er for kommunen å ha et slikt råd.

– Vi har et godt samarbeid. Det hender jo at vi er uenige og at jeg som byråd ikke kan levere i forhold til rådets ønsker og behov, spesielt med tanke på budsjettmidler og slike ting. Rådet er viktig med tanke på innspill om hvor vi er på vei, men også på veldig konkrete tiltak. Hadde ikke rådet utfordret meg som byråd helt konkret på en ordning som dette, hvor organisasjonene kan søke helt konkrete midler, så hadde ikke vi funnet på det av oss selv, fra kommunens side. Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er vår kontakt ut til grasrota.

Oslo kommunes tiltak for mangfold og inkludering, og mot hat, fordommer og diskriminering, er beskrevet i handlingsplanene Ord betyr noe – mot hatefulle ytringer og holdninger, vedtatt av bystyret i 2021, og Stolt og fri – for kjønns- og seksualitetsmangfold, vedtatt i 2020.

Lav terskel

Tiltakene som dekkes av midlene fra byrådet skal være knyttet til behov hos personer og miljøer som opplever økt utrygghet og sårbarhet overfor hat og homofobi etter hendelsen i Oslo sentrum 25. juni. Skeive organisasjoner og miljøer med adresse og aktiviteter i Oslo inviteres til å melde inn behov. Andre organisasjoner med tiltak med samme formål kan også melde inn behov, og flere organisasjoner kan gå sammen om felles tiltak.

– Tiltakene skal ha lav terskel for deltakelse og gjennomføres fram til 1. november. Organisasjonene kan melde inn behov for dekning av utgifter på inntil 15.000 kroner, som for eksempel utgifter til mat og drikke, materiell og lokaler, sier Hansen.

Info om tiltaksmidler: oslo.kommune.no/oxlo

Powered by Labrador CMS