Masseskytingen

Terrorsiktede Zaniar Matapour tvangsinnlegges

Overvåkingsbilde av Zaniar Matapour.
Publisert Sist oppdatert

Terrorsiktede Zaniar Matapour ble i midten av juli besluttet tvangsinnlagt for judisiell observasjon på Haukeland sykehus i Bergen.

Matapour anket senere avgjørelsen til lagmannsretten, hvor den ble avvist.

«Lagmannsretten legger i den samlede vurderingen også stor vekt på at en rettspsykiatrisk vurdering av siktede anses som en sentral opplysning av straffesaken. Frivillig undersøkelse har gjentatt vært forsøkt uten at det har vært mulige å få avtalt nødvendige møter mellom de sakkyndige og siktede. Slik saken nå er opplyst, kan lagmannsretten ikke se at det er mulig å få gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse uten tvangsinnleggelse», heter det i en uttalelse fra Lagmannsretten.

Lagmannsretten skriver følgende i sin avgjørelse:

«Det ble blant annet vist til at det har vært forsøkt å gjennomføre samtaler med siktede i Halden fengsel, men at det ikke har fungert tilfredsstillende. Det ble opplyst at til tross for at de sakkyndige har forsøkt å sette opp avtaler helt siden de ble oppnevnt, har det bare vært mulig å gjennomføre én fellessamtale med siktede og to av de sakkyndige. Ytterligere avtaler har ikke latt seg gjennomføre.»

Matapours forsvarer, John Christian Elden, tar avgjørelsen til etterretning.

«At lagmannsretten finner grunnlag for tvil om tilregnelighet selv om siktede anser seg frisk, må vi bare ta til etterretning», sier Elden til Nettavisen.

«Jeg noterer også at lagmannsretten heller ikke finner grunn til å vurdere om det er mistanke om terror og peker på at mistanken gjelder to drap.»

Powered by Labrador CMS