25. juni-terror

Inviterer til stiftelse av støttegruppe

– Alle som er berørte av 25. juni-terroren, inviteres til stiftelsesmøtet for en egen støttegruppe 6. mars i Oslo Rådhus, sier Ada Mathilde Brakstad Keita og Espen Aleksander Evjenth som sammen med flere har tatt initiativet til møtet.

Et av de første skrittene for den nye støttegruppa vil være å samle inn ofre og berørtes erfaringer og behov. – Slik kan den kunne bli en stemme både i mediene, i møte med myndighetene og i møte med offentlige tjenester, sier Ada Mathilde Brakstad Keita og Espen Aleksander Evjenth.
Et av de første skrittene for den nye støttegruppa vil være å samle inn ofre og berørtes erfaringer og behov. – Slik kan den kunne bli en stemme både i mediene, i møte med myndighetene og i møte med offentlige tjenester, sier Ada Mathilde Brakstad Keita og Espen Aleksander Evjenth.
Publisert

Sammen med andre initiativtakere, inviterer Ada Mathilde Brakstad Keita og Espen Aleksander Evjenth alle berørte av 25. juni-terroren til å komme på møtet og være med på å etablere en offentlig støttegruppe. Forslag til vedtekter og arbeidsprogram er lagt ut på nettsiden tjuefemtejuni.no, og initiativtakerne understreker at støttegruppa er for alle og ikke bare skeive.

– Vi ser jo at det var skeive som var målet for terroren. Samtidig traff den alle som befant seg i området og det var ikke bare skeive, sier Keita til Blikk.

– I tillegg kommer både pårørende, etterlatte og andre berørte.

Sammen med de andre initiativtakere, Marit Bjerke, Anders Dalsaune Jansen, Marita Holmeset-Varpe og Ingvild Endestad, ønsker de å få på plass en støttegruppe for alle berørte etter 25. juni-terroren der to mennesker ble drept, 24 ble skadet og svært mange ble rammet på andre måter.

– Vi vet at terroren rammet mange både direkte og indirekte, sier Keita til Blikk.

Ble selv rammet

Keita og Evjenth ble selv rammet av terroren 25. juni i fjor. Evjenth ble skutt på London Pub. Keita befant seg på yttersiden i folkemengden som det ble skutt mot. Hun og en venninne søkte dekning på gatekjøkkenet som ligger mellom Per på Hjørnet og London Pub

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at vi var et tosifret antall mennesker som gjemte oss bak disken på gatekjøkkenet. Det var en veldig skremmende situasjon, forteller Keita.

De flyktet videre til et trygt rom som finnes i nærheten av åstedet. Der fikk de sjekket nyhetene. Slik fant ut at politiet hadde sagt at alle berørte måtte melde seg på Thon Hotell, hvor det var etablert et kriseteam.

Traumatisert etter terroren

Keita og Evjenth opplevde at mange fra det offentlige hjelpeapparatet heiv seg rundt og gjorde det beste de kunne, særlig i akuttfasen etter terroren. Likevel finnes det etter deres mening læringspunkter og ting som bør bli bedre.

– Min erfaring er at om du skal du utsettes for terror, så ikke gjør det i oppstart av fellesferien. Fastlegen min var på ferie, og kriseteamet var stengt på grunn av fellesferien. Jeg var veldig traumatisert av terroren, og jeg satt alene halvannen uke og så ikke yttersiden av blokken min før etter fem uker, forteller Keita.

Keitas livskvalitet ble kraftig redusert, samtidig syntes hun det var vanskelig å finne ut hvor hun kunne få hjelp. I desember sendte hun derfor en e-post til Støttegruppa 22. juli, og ba om et møte med dem. Hun fikk straks svar fra dem og de ville gjerne møte henne. Det samme svaret fikk hun fra Marit Bjerke i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold ved i Oslo.

Samle erfaringer og behov

Evjenth var på sin side, var frustrert over manglende hjelpetilbud både på egne og andres vegne fordi de ikke fikk hjelp. Han tok kontakt med FRI for å høre om noe kunne gjøres, og ble også satt i kontakt med Bjerke. Slik ble han invitert på møtet som Keita hadde tatt initiativet til. Sammen fikk de ideen om å starte opp en støttegruppe for ofre og pårørende etter 25. juni-terroren.

Evjenth er bekymret for at det finnes lite samlet kunnskap om hvordan det går med de berørte etter terroren. Et av de første skrittene vil derfor være å samle inn deres erfaringer og behov. Slik kan gruppa kunne bli en stemme både i mediene, i møte med myndighetene og i møte med offentlige tjenester.

Keita er opptatt av at terroren er et nasjonalt anliggende.

– Det var et nasjonalt angrep selv om terroren skjedde i Oslo. Vi vet lite om hvilke hjelpetiltak som finnes for berørte i kommunene rundt om i landet. Samtidig opplever vi at det finnes store forskjeller på hvordan de ulike bydelene i Oslo håndterer behovet folk har for hjelp.

Stiftelsesmøtet er mandag 6. mars kl. 17 i auditoriet på Oslo Rådhus. Av sikkerhetshensyn bes alle som ønsker å delta, å melde seg på ved å sende e-post med navnet sitt til post@tjuefemtejuni.no innen lørdag 5. mars. Det vil kreves legitimasjon ved inngang.

Forslag til vedtekter og arbeidsprogram er lagt ut på tjuefemtejuni.no

Powered by Labrador CMS