Masseskytingen

PST: Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

– Vi jobber målrettet med å vurdere andres befatning til angrepet. En annen effekt vi jobber med er inspirasjonseffekten, sa PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse i dag.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag holdt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en ny orientering om trusselnivået etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Få timer etter hendelsene i Oslo sentrum ble nivået hevet til de høyeste nivået, nivå fem.

– Nivå fem skal brukes for en kortvarig periode. PST endrer nå trusselnivået til fire høy. Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. PST har nå mere informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen fremstår som mindre uavklart. PST har også mere informasjon om hans aktivitet i forkant av angrepet. Dette gjør at vi samlet vurderer terrortrusselnivået til høy, sa PST-sjef Roger Berg på pressekonferansen i dag.

Endringen skyldes to aspekter ifølge PST-sjefen.

– Det første handler om potensielt planlagte følgehandlinger knyttet til selve angrepet i Oslo. Angrepet har generert et stort informasjonstilfang til PST, og vi jobber nå med å vurdere denne informasjonen. Vi jobber også målrettet med å vurdere andre personers mulige befatning med angrepet. Det andre aspektet dreier seg om den potensielle inspirasjonseffekten som angrepet kan ha på andre trusselaktører. Terror eller voldshendelser i vesten som vekker sterke følelser og får mye oppmerksomhet i offentligheten, kan inspirere personer i Norge til å planlegge terrorhandlinger.

PST-sjefen legger vekt på at trusselen kan komme fra personer med ulike ideologiske, politiske eller religiøse overbevisninger.

– For ekstreme islamister og høyreekstremister er folkerike mål, med få sikringstiltak, ekstra attraktive terrormål. Lhbt+ inngår også i deres fiendebilde, som et symbol på liberale verdier.

Powered by Labrador CMS