Sexarbeid

Unge skeive selger overlevelsessex

– Det overraskende er at undersøkelsen viser at det er så pass mange skeive ungdommer som selger eller bytter sex, for å få dekket grunnleggende behov, sier Luca Dalen Espseth, om Pro Sentrets kartlegging av unge som selger eller bytter sex.

For første gang er unge under 18 år sine erfaringer med salg og bytte av sex kartlagt. – Rapporten viser at det er mange skeive ungdommer som har erfaringer med salg og bytte av sex i en eller annen form. Det er viktig kunnskap for voksne som jobber med denne gruppen være seg bevisst i sitt arbeid, sier rapportforfatter Luca Dalen Espseth.
Publisert Sist oppdatert

Pro Sentret lanserer i disse dager rapporten «Hva er jeg verdt? », om unges erfaring med salg og bytte av sex. Bakgrunnen for kartleggingen har vært å få innsikt i hvor utbredt det er og få mer kunnskap om gruppen.

 – I den offentlige debatten kan man få inntrykk av at det er et økende fenomen og problem at unge selger sex eller bilder over Snapchat, eller andre plattformer på sosiale medier. Vi ønsket å se nærmere på det. Blant annet fordi type omfangsundersøkelser som Ung Data ikke understøtter denne påstanden, sier Pro Sentrets spesialkonsulent og rapportforfatter, Luca Dalen Espseth til Blikk.

 – Målet var ikke bare å undersøke om unge selger eller bytter sex, men å finne ut hvem de er, hvordan forstår de livet sitt, hva trenger de og hva vi kan hjelpe dem med.

 Kartleggingen

 Kartleggingen baserer seg på en anonym nettbasert spørreundersøkelse med 190 respondenter, og fire dybdeintervjuer med unge mellom 18 og 25 år. Alle har solgt eller byttet sex før fylte 18 år.

 – Det er totalt 139 kvinner (cis og trans) som har besvart undersøkelsen i tillegg til 24 menn (cis og trans) og 13 personer som oppgir å være ikke-binære eller å ha en annen kjønnsidentitet enn kvinne eller mann. Hele 45 prosent definerer seg som ikke-heterofile.

 – Det er en stor skeiv representasjon, var det overraskende?

 – Vi har formidlet undersøkelsen også gjennom skeive organisasjoner så sånn sett er det ikke så overraskende at det er en stor representasjon av skeive, sier Espseth, 

 – Men vi vet jo også at unge skeive er overrepresentert i gruppen utsatt ungdom, som ofte har erfaring med salg og bytte av sex.

– Vi vet at unge skeive er overrepresentert i gruppen utsatte ungdommer, og skårer dårlige på helse og levekår, sier Luca Dalen Espseth.

 Push og pull-faktorer

 Pro Sentret har valgt å ha en bred definisjon på salg og bytte av sex for å få med respondentene som ikke nødvendigvis selv definerer sine handlinger som sexsalg, eller prostitusjon.

 – Noen handlinger vil være helt vanlig seksuell interaksjon blant unge, som for eksempel å sende bildene av puppene sine til en jevnaldrende. Det har likevel vært viktig for å få innsyn i hva som er push og pull faktor for å begynne å selge sex. Samme ungdom kan selge bilder av puppene sine for å få en øl, sier Espseth.

 Hovedfunnene

 – Fenomener som sugardating og blowjob for å få innpass på russebussen eller i andre sosiale grupper unge ønsker å delta i, finner vi ikke mye av i vår kartlegging. Men, det var overraskende mange respondenter som oppgir at de møter folk fysisk, for å ha eller selge sex selv om de i utgangspunktet opererte digitalt med salg av bilder eller andre former for digital seksuell aktivitet.

 Overlevelsessex

 Ifølge Espseth er det overraskende at det er så mange unge skeive som faller inn under det som defineres som overlevelsessex.

 – Vi vet at unge skeive er overrepresentert i gruppen utsatte ungdommer, og skårer dårlige på helse og levekår. Men man tenker seg ikke at norske ungdommer er så marginalisert at de er nødt til å selge sex for å få dekket grunnleggende behov, som å ha et sted å sove.

 Ifølge Espseth oppgir de fleste respondentene at pengene er motiv for å selge eller bytte sex. Men blant de spurte ungdommene er det også flere som oppgir at for dem er salg av sex en måte å utforske egen seksualitet på. For noen gir det en mulighet til å ha sex.

 Taushet

 – Det er veldig mange som oppgir at de har hatt negative opplevelser i forbindelse med salg av sex, forteller Espseth.

 Samtidig oppgir hele 41 prosent av respondentene at de ikke har fortalt til noen om sine sexsalgserfaringer, mens 20 prosent oppgir at de har fortalt om det når de ble voksne. Det er bare 14 personer som forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet.

 – Det er tankevekkende at det er så mange unge som oppgir at de ikke har snakket med noen i hjelpeapparatet om sine erfaringer med salg og bytte av sex. Hovedsakelig fordi ungdommen frykter at hjelpeapparatet ikke vil gi dem god hjelp. Det er knyttet både skam og stigma til salg og bytte av sex, og begge deler er ofte et hinder for å fortelle om sine erfaringer.

Seksualitet

 – Et annet problem mange respondenter formidler er at de opplever seksualitetsundervisningen som utilstrekkelig. Det gjelder unge generelt og skeive spesielt. God undervisning er viktig for at ungdommene skal få mer og bedre kunnskap om egen seksualitet, trygghet og grensesetting. Det kan åpne rommet for seksuell utforskning uten skam og stigma, sier Espseth.

 De som jobber med unge, må ha en visshet om at det er en gruppe som med større sannsynlighet enn andre unge selger eller bytter sex.

 Skadereduserende forebygging

 Espseth peker på at hjelpeapparatet ofte er ensidig opptatt av at unge ikke skal selge sex, og mener at man også må inkludere skadereduksjon i forebyggingsarbeidet. Det krever at profesjoner som jobber med unge, må snakke om salg og bytte av sex på en måte som gir unge tillit til å snakke om egne erfaringer.

 – Spesielt de som jobber med skeive ungdommer må ha visshet om at det er større sjanser for at denne gruppen unge selger eller bytter sex sammenlignet med ungdommer som definerer seg som heterofile, sier Espseth.

 – Vi ser av undersøkelsen at sammenlignet med voksne som selger sex, er det for ungdommen ikke en overveid handling. Det stiller større krav til hjelpeapparatet om å snakke om salg og bytte av sex på en sånn måte at unge får relevant informasjon om sex, grenser, relasjoner og digital og juridisk kompetanse. Det vil styrke handlingskompetansen og gjøre dem bedre i stand til å foreta risikovurderinger og håndtere negative opplevelser.

 – Ungdommer som selger bilder av puppene eller kjønnsorganer på digitale plattformer må få vite at man ikke bør ha ansiktet synlig på disse bildene. Samtaler som disse vil økte tilliten til voksenpersoner, og bidra til å redusere skam og stigma knyttet til salg og bytte av sex.

 Rapporten Hva er jeg verdt? Unges erfaring med salg og bytte av sex, lanseres på Pride House tirsdag kl. 14.30.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS