Masseskytingen

Terrorsiktet mener ofrene ikke har krav på bistandsadvokat

Terrorsiktede Zaniar Matapour anker lagmannsrettens oppnevning av bistandsadvokat for 36 ofre etter masseskytingen i Oslo til Høyesterett.

Elden advokatfirma, som representerer terrorsiktede Zaniar Matapour, har anket Borgarting lagmannsretts oppnevnelse av bistandsadvokat for ofrene etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni. Nå skal Høyesterett vurdere om anken skal tas opp til behandling.
Publisert Sist oppdatert

Elden advokatfirma har «anket både Borgarting lagmannsretts nektelse av oppnevning i saken om SIAN-påkjørselen og oppnevnelsene for de som hverken ble truffet eller var i skuddlinjen etter Oslo-skytingen, til Høyesterett», heter det i pressemeldingen advokatfirmaet sendte ut fredag i forrige uke.

Anken er signert av Inger Zadig fra Elden advokatfirma, som er en av Matapours forsvarere.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier Zadig ifølge pressemeldingen.

Elden advokatfirma ber nå Høyesterett om å avklare vilkåret for oppnevnelse av bistandsadvokater de to sakene.

Bistandsadvokat reagerer

220 personer har status som fornærmede etter skytingen utenfor Per på hjørnet og London Pub i Oslo natt til 25. juni. 36 av disse har fått oppnevnt bistandsadvokat etter å ha vært gjennom både tingretten og lagmannsretten.

Oslo tingrett sa i juli at de 36 ikke hadde krav på bistandsadvokat. Avgjørelsen ble senere omgjort i Borgarting lagmannsrett, som viste til at politiet mente at alle som befant seg på og i umiddelbar nærhet av utestedet London Pub var potensielle mål for skytingen. Lagmannsretten mener derfor at alle som kunne tenkes å fremme sivile krav i forbindelse med skytingen, og trenger hjelp til det, bør få oppnevnt bistandsadvokat.

Bistandsadvokatene får først mulighet til å kommentere Matapours anke til Høyesterett før retten vurderer om den skal tas opp til behandling.

Bistandsadvokat Christian Lundin, som representerer flere av de fornærmede anken gjelder, sier til NRK at anken er en unødvendig merbelastning for de fornærmede. Han er også kritisk til hvordan Elden advokatfirma blander to saker i anken.

«I det ene øyeblikket er Elden forsvarer for Matapour, og i det andre øyeblikket er han bistandsadvokat i denne Sian-saken. Og det han ønsker her er å samle disse to sakene sammen for å få en fellesvurdering», sier Lundin til NRK.

Powered by Labrador CMS