Spill

Nye filmer skal bekjempe trakassering i dataspill

En ny filmserie fra Medietilsynet skal øke bevisstheten om problemene i dataspillmiljøet.

Målet med «CTRLZ» er å skape bevissthet blant ungdom og voksne rundt hva som skaper kjønnsforskjeller i dataspill, og å bidra til at dette blir en tryggere og mer inkluderende arena for alle kjønn.
Publisert

Gjennom fire episoder viser serien «CTRLZ» hvordan hets og trakassering påvirker unge spillere.

Medietilsynet har utviklet filmserien «CTRLZ» sammen med spillmagasinet Level Up og innholdsbyrået Superponni. Serien utforsker hvordan trakassering og hets i dataspillmiljøet kan ødelegge spillopplevelsen og føre til frafall, særlig blant jenter i dataspill-miljøet.

«Målet med filmene er å gi barn og unge kunnskap til å kunne beskytte seg selv dersom de opplever noe ubehagelig i spill» , sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet til eget nettsted.

Prosjektet er en del av regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer.

Stadig færre jenter gamer

Langt færre jenter enn gutter gamer, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Andelen jenter som spiller falt fra 76 prosent i 2020 til 59 prosent i 2022, ifølge undersøkelsen. Undersøkelsen viser også at de yngste jentene er den gruppen som i størst grad sier at de har blitt lei seg på grunn av mange stygge kommentarer når de spiller, 20 prosent av jenter på ni-ti år svarer at de har opplevd dette.

«Vi er opptatt av at det skal være trygt for alle å spille dataspill på nett», sier Velsand.

Trakassering og hets i dataspillmiljøet rammer både jenter og gutter, men hetsen mot jenter er av en spesielt alvorlig karakter, ifølge Beate Hygen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, som deltar i «Ctrlz»-filmene.

«Kvinnelige spillere møter andre forventinger og reaksjoner i spill enn menn. Kvinner som spiller med andre på nett er mer utsatt enn menn for verbal seksuell trakassering» , forklarer Hygen.

Medietilsynet er opptatt av at voksne følger med i barnas spillverden

Gaming er en viktig og utbredt aktivitet blant barn og unge. Ni av ti gutter og seks av ti jenter spiller dataspill, viser Barn og medier 2022.

«Det er viktig at voksne blir oppmerksomme på hva som foregår i barnas spillverden. At noen slutter med dataspill på grunn av stygg språkbruk og trakassering basert på kjønn, er en utfordring vi som samfunn må ta på alvor. Vi har mye å vinne på å skape en inkluderende dataspillkultur, der jenter opplever at de kan delta på lik linje med gutter», sier Velsand.

CTRLZ Episode 1 «De sorte hullene»

Powered by Labrador CMS