Sápmi

Åpnet samisk nasjonal kompetansetjeneste i Tjeldsund

Publisert Sist oppdatert

I mai i år åpnet Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) kontor i Tjeldsund, midt i det markesamiske området i regionen.

Der jobber tjeldsunding og nevropsykolog Ann Jørgunn Larsen-Sara, og pasientene kommer fra hele landet.

«Jeg er veldig glad for at vi åpnet kontor i Tjeldsund. Det er et område med behov for det», sier Larsen-Sara til iHarstad.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - rus og psykiatri ligger under Finnmarkssykehuset, og tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse og rus/avhengighet. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og rus/avhengighet.

Det nasjonale teamet skal sørge for at den samiske befolkningen utenfor kjerneområdene også får et tilbud. Per i dag har de kontorer i Nordland, Troms, Trøndelag og Oslo - i tillegg til Finnmark.

Å kunne være seg selv

Mens den samiske identiteten til Harstad i stor grad har blitt gjenoppdaget og formet over de siste tjue årene, har det alltid vært et sterkt samisk miljø på andre sia av brua, både på Skånland og i Tjeldsund. Men også her har det skjedd mye positivt de siste årene. Det merker Ann Jørgunn godt.

«Med framveksten av Márkomeannu har det skjedd masse positivt. Det har aldri vært så mange barn med samisk i skolen, og språket kommer tilbake.»

Hun opplever at det er mer åpenhet om seksualitet og legning i Sør-Troms og Nordland enn mange andre steder i Sápmi.

«Dette med skeivhet, og å kunne være seg sjøl, det er annerledes her. Márkomeannu har hatt det på agendaen, og de første på Sametinget som var åpent homofil var fra Tysfjord og Skånland», sier hun til iHarstad.

Også Veimæl ser at noe er i endring i det samiske samfunnet nå.

«Generasjonen som er ung voksen nå, jeg håper og tror de vil pushe denne utviklinga så vi klarer å hente inn majoritetssamfunnet på sikt.»

Powered by Labrador CMS