Pride

Moss Pride får tilskudd

Kommunedirektøren forslo å kutte i støtten, men nå har Moss Pride fått gladmelding fra styringsflertallet.

«Vi lager selvsagt fest og presenterer det som en festival, men det er også en markering», sier Moss Pride-leder Charlotte Norlund.
Publisert

Kommunaldirektøren i Moss foreslo et kutt på 100 000 kroner i støtten til Moss Pride i år. Nå er festivalsjefen Charlotte Norlund glad for at Moss kommune vil annerledes, ifølge Moss Avis.

I fjor foreslo kommunedirektør Hans Reidar Ness å si nei over hele linja til nye søknader innen kultur, idrett, hjelpearbeid og frivillighet i Moss. I tillegg til kutt i innvilget støtte til flere populære festivaler, deriblant Moss Pride.

I 2023 fikk Moss Pride bevilget 250 000 kroner i støtte fra kommunen, men i høstens forslag fra kommunedirektøren var ordlyden at denne burde kuttes til 150 000 kroner i 2024, altså et kutt på 100 000 kroner.

I november ble det klart at styringsflertallet i Moss hadde satt av en samlepott på 4,7 millioner i budsjettforslaget som de kalte «diverse søknader», der blant annet Moss Pride lå under. Denne summen skulle gå til å innvilge søknader om støtte til Moss kommune, men hvilke som ble innvilget var ikke besluttet på daværende tidspunkt.

I de offentlige postlistene til Moss kommune kommer det frem av et svarbrev til festivalsjef Charlotte Norlund og Moss Pride at kommuneadministrasjonen går imot forslaget til kommunedirektøren og har bevilget samme sum som i fjor, 250 000 kroner til festivalen.

«Det er veldig bra. Dette gir oss grunnlaget vi trenger, men så er det også et viktig signal og standpunkt fra Moss kommune», sier Moss Pride-leder Charlotte Norlund til Moss Avis.

«Vi lager selvsagt fest og presenterer det som en festival, men det er også en markering. Det er det eneste tiltaket vi har for skeive. Det finnes ikke andre tilbud», sier Norlund.

 

Powered by Labrador CMS