Nei til homopropaganda

Publisert

Et lovforslag fremmet i St. Petersburg vil om det vedtas føre til et forbud mot lhbt-samlinger og aktiviteter på steder hvor barn og mindreårige oppholder seg. Lovforslaget har så godt som full støtte i St. Petersburgs bystyreforsamling og et endelig vedtak blir avgjort onsdag 23. november. Blir loven vedtatt kan en hver person som offentlig promoterer eller sprer «propaganda om sodomi, lesbiskhet, biseksualitet og trans til mindreårige» bli straffet og ilagt bøter på opptil 10 000 kroner. Lhbt-aktivister i Russland har mobilisert mot lovforslaget og hevder at loven vil føre til at myndighetenes forbud mot prideparader og andre offentlige markeringer, i tillegg til distribusjon av informasjonsmateriale, blir beskyttet av lovverket. Moskva har liknende lovforslag på trappene, mens byene Arkhangelsk og Riazan allerede har vedtatt lover som forbyr «homoseksuell propaganda».– En tilsvarende lov ble vedtatt i Litauen i 2009, med begrunnelse i at den skal beskytte barn og ungdom mot homopropaganda, sier Lars Toft Eriksen i lhbt-nettverket til Amnesty International Norge. – Som EU-medlem har Litauen måttet tåle pågående press fra Europa-parlamentet, men dette har ikke ført til at loven har blitt forkastet. Beskyttelsen av homofiles rettigheter utgjør en stor utfordring for menneskerettighetene stilling i Europa, og det er avgjørende at dette settes på det politiske kartet, sier Toft Eriksen til Blikk Nett.

Splittet opinion

Til tross for at homoseksualitet ble avkriminalisert i Russland i 1993, utsettes lhbt-personer i stor grad for diskriminering og vold. Forsøk på å arrangere prideparader og andre markeringer i store byer som St. Petersburg har de siste årene blitt møtt med både forbud og vold fra homofiendtlige grupperinger. Den russiske opinionens holdninger til lhbt-personer og homorettigheter er splittet. Ifølge en russisk meningsmåling i 2005 støttet 43,5 prosent kriminalisering av homoseksuelle handlinger. Men på samme tid støttet 42,8 prosent et forbud mot diskriminering basert på seksuell orientering.– Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om hvor bredt dette forslaget er forankret i opinionen og befolkningen for øvrig. Men vår erfaring viser at vi står overfor en stor utfordring hva gjelder homofiles rettigheter i Øst-Europa, sier Toft Eriksen til Blikk Nett. – Dette er ikke enestående for Russland, men vi har i de siste årene sett ganske kraftige anslag mot homofiles rettigheter i Russland. Når det er sagt er det på det rene at dette ikke bare er et rent politisk problem, men finner bred forankring i fremveksten av religiøse bevegelser og nasjonalistiske strømninger. Amnesty har i flere år arbeidet med lhbt-rettigheter i Baltikum-regionen, og utviklingen er ikke entydig positiv.

Powered by Labrador CMS