Unge

Mer vold mot skeive unge

En ny UngVold-studie viser at unge tilhørende seksuelle minoriteter er markant mer utsatt for vold og overgrep enn det unge heteroseksuelle er.  
– Vi håper at UngVold-studien kan bli en brekkstang som gjør at det fattes større interesse for hvorfor det er slik, sier Novaforsker og prosjektleder Lars Roar Frøyland.

– Det er en til dels markant forskjell mellom unge tilhørende seksuelle minoriteters erfaringer med vold og overgrep og unge heterofile, og det trenger vi mer kunnskap om, sier Novaforsker Lars Roar Frøyland.
Publisert

Det trenger vi å vite mer om sier Novaforsker og prosjektleder Lars Roar Frøyland.

– Det vi ser i studien er at unge som oppgir at de tilhører seksuelle minoriteter er særlige utsatte grupper. De rapporterer generelt om mer vold fra foreldre, vold i familien og vold fra jevnaldrende, sier Roar Frøyland til Blikk.

Ifølge rapporten formidler de et langt høyere omfang av vold og overgrep både i familien og blant jevnaldrende enn øvrige unge som har deltatt i undersøkelsen.

Det er første gang Nova har seksuell orientering og kjønnsidentitet med i studien.

– Var det overraskende at unge skeive er mer utsatt for vold enn unge heterofile?

 – Nei, jeg ble egentlig ikke overrasket, det som kommer fram i UngVold undersøkelsen er i tråd med andre undersøkelser fra både Norge og Sverige, sier Frøyland.

 – Det store spørsmålet er hvorfor det er sånn, og vi trenger å vite mer om hva det er som gjør at unge ikke-heteroseksuelle er mer utsatt, understreker han.

 – Vi spekulerer i rapporten på om de utsettes for mer vold på grunn av hvem de er, eller at det gjør at de må ta valg som gjør at de ender i mer risikofylte situasjoner enn unge heterofile gjør. En tredje ting er at de på grunn av hvem de er, kan være mer sensitive og derfor rapporterer om mer vold enn unge tilhørende majoriteten.

Frøyland mener det er viktig at funnene får oppmerksomhet. Han peker på at funnene i UngVold går igjen i en rekke andre undersøkelser, men det har likevel ikke ført til at man har gått videre med det.

– Vi håper derfor at UngVold-studien kan bli en brekkstang som gjør at det fattes større interesse for hvorfor det er slik, sier Frøyland til Blikk.

Les hele studien her: UngVold 2023

 

 

Powered by Labrador CMS