Skeive rettigheter

– Motstanden mot skeive har blitt tydeligere

De skeive organisasjonene ser tilbake på året som har gått. – Den skeive kampen i 2024 bør dreie seg om grupper med skeive som ofte blir usynliggjort eller utelatt, sier Omar Orhan Akhtar, fungerende styreleder i Skeiv Verden.

Fungerende styreleder i Skeiv Verden, Omar Orhan Akhtar.
Publisert

Fungerende styreleder i Skeiv Verden, Omar Orhan Akhtar, blir bedt om å oppsummere året som har gått.

– Den nye handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo, tross en del viktige mangler, inneholder blant annet en tydeliggjøring av at regjeringen ønsker å prioritere skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse miljø. For Skeiv Verden og vår målgruppe var det en gledelig nyhet å bli eksplisitt nevnt som en prioritert gruppe, sier Akhtar.

– Det nylige forbudet mot konverteringsterapi, og dialogrekken til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mellom religiøse ledere og representanter for det skeive miljøet er viktig. Begge hendelsene er med på å dempe den negative sosiale kontrollen, skeivfobien og den æresrelaterte volden mange skeive med minoritetsbakgrunn føler på.

– Hvor står kampene i 2024?

– Jeg tror kampen på én side burde dreie seg om grupper med skeive som ofte blir usynliggjort eller utelatt, eksempelvis skeive funkiser, eldre og polyamorøse. Handlingsplanen tar ikke høyde for at enkelte grupper i vår regnbuefamilie har særskilte behov, og trenger at forvaltningen kommer på banen. Kampen mot de som ønsker å innskrenke transpersoners rett til helsehjelp, selvstendighet og frihet er en kamp vi må ta det kommende året. Motstanden mot skeive i befolkningen er blitt tydeligere de siste årene, med terrorangrep, foreldreopprop og økning i hatkriminalitet, og ofte blir transpersoner en syndebukk. Rikshospitalet insisterer på å ha behandlingsmonopol i Norge, samtidig som de ønsker en enda strengere praksis for hvem som slipper gjennom nåløyet for å få behandling. Det kan vi ikke akseptere, sier Omar Orhan Akhtar til Blikk.

 

Powered by Labrador CMS