Pride

Regnbueflagget innlemmet i Frivillighetens museum

Frihet, likestilling og rettigheter kommer ikke av seg selv. For skeive er regnbueflagget den fanen som følges når kampen for aksept og like rettigheter kjempes, ifølge Frivillighetens museum.

Publisert

I år markeres Frivillighetens år. I den anledning har organisasjonen Frivillighet Norge skapt et digitalt museum. Der løftes symbolske gjenstander fra ulike frivillige organisasjoner fram. Målet er å synliggjøre viktigheten av de 140.000 årsverkene som frivillige her i landet legger ned hvert år.

Nå er turen kommet til Regnbueflagget.

Yonas Bennour Yonas Bennour er skeiv aktivist og mangeårig frivillig i Oslo Pride.

«Pride i Norge er tuftet på frivillighet og et ønske om å gjøre en forskjell. Mange ser nok likevel ikke på innsatsen sin som frivillig arbeid, men snarere noe som må gjøres, sier Yonas Bennour til Frivillighet Norge.

Tilhører man en minoritet må man ta saken i egne hender.

«Seksualitet, kjønn og identitet er vanskelig å snakke om for mange, av flere årsaker. Derfor har koder og et felles språk alltid vært viktig. Regnbuen symboliserer at det er rom for å være seg selv der du er. Samtidig representerer den glede», sier Bennour.

For kampen er langt fra over. Bennour sier at han håper at regnbueflagget i det daglige virker som en påminnelse om at fellesskapet finnes for skeive, som kanskje kan kjenne seg alene og marginalisert. Skam, ensomhet og utenforskap preger fremdeles hverdagen til mange skeive.

Pridebevegelsen vil trenge alle sine frivillige og flere til framover, poengterer Yonas Bennour.

«Pride og dermed regnbueflagget vil fortsette å være viktig så lenge folk reagerer negativt på at andre bryter normer», sier han til Frivillighet Norge.

Info: frivillighetensmuseum.no

Powered by Labrador CMS