Urix 

Rekordmange skeive stilte til valg

Rekordmange skeive stilte til valg i USA i fjor. Mange var motivert av den økende politiske motstanden mot lhbt-rettigheter, viser en ny studie. Av 1065 skeive kandidater, ble flere enn 430 valgt inn.

Skeive er kraftig underrepresenterte som folkevalgte og i offentlige styreverv i USA. For å møte kravet om noenlunde rettferdig fordeling, må minst 36 000 skeive kandidater stemmes inn.
Publisert Sist oppdatert

En ny amerikansk studie gjennomført av Loyola Marymount University’s LGBTQ+Politics Research Initiative og LGBTQ-Victory Institute, viser at USAs siste bølge av anti-lhbt+politikk har motivert transkvinner, ikke-binære og andre skeive til å stille til valg til politiske og offentlige verv, skriver lgbtqnation.com

Det er første gang en slik studie gjennomføres. I studien er 470 lhbt+politiske kandidater intervjuet. De stilte til valg i perioden 2018 - 2022. Selv om deltakerne i utvalget oppgir å ha vært trigget av pågående angrep på lhbt+rettigheter, viser studien at skeive politikere ikke bare er opptatt av skeiv politikk.

Hele 4 av 5 (79 prosent) av kandidatene oppgir at de var opptatt av lokalpolitikk. Halvparten formidlet at de også ønsket å øke representasjonen av lhbt+politikere blant folkevalgte. Kun 1 av 4 sa at de stilte til valg for å løfte fram lhbt+spørsmål. Blant transkvinner og ikke-binære oppgir over 14 prosent at pågående angrep på lhbt+rettigheter var hovedmotivet deres for å stille til valg.

Det er demokratene som er den store vinneren, og 85 prosent formidler at de stilte som demokrater. Bare 3 prosent stilte som republikaner, mens 4 prosent stilte som uavhengige. Deltakelsen er størst i byer og urbane forstandsdistrikter der henholdsvis 42 og 41 prosent av utvalget hadde stilt som kandidat, mens bare 17 prosent av kandidatene kom fra rurale strøk i USA.

Studien viser at skeive kandidater møter utfordringer som andre kandidater ikke gjør. I utvalget oppgir 36 prosent at de var blitt frarådet å stille til valg fordi de var skeive. Det gjaldt spesielt transkvinner og ikke-binære. Mange opplevde at det ble stilt spørsmål om deres evne til politisk representasjon siden de var skeive. Hele 71 prosent fortalte at de hadde opplevd trakassering og angrep fra anti-lhbt+aktivister under valgkampanjen.

Kandidater som stilte til valg i republikanske valgdistrikt, opplevde flere angrep enn kandidater i demokratiske valgdistrikt. Svarte og asiatiske lhbt+kandidater var mer utsatt for trakassering og angrep enn hvite amerikanske kandidater.

Per august 2023 tjenestegjør over 1200 skeive politisk og i folkevalgte posisjoner. Det er viktige stemmer i en tid da både lovgivende og politiske angrep mot lhbt+befolkningen er økende. Ifølge studien må minst 36 000 skeive kandidater stemmes inn for å møte kravet om en noenlunde rettferdig fordeling.

 

Powered by Labrador CMS