Sápmi Pride heter i år Saepmie Pride og for første gang foregår arrangementet på norsk sørsamisk side – i Trondheim. Bildet er fra paraden i Kautokeino i august 2016. Foto: Daniel Lynau.

Saepmie Pride i Tråante

12. – 15. september arrangeres Saepmie Pride i samarbeid med Trondheim Pride. Samtidig blir det oppstartsmøte for en egen skeiv samisk organisasjon.

Publisert Sist oppdatert

I år heter det Saepmie Pride, og ikke Sápmi Pride som tidligere fordi arrangørene ønsker å bruke sørsamisk språk.

– Det er viktig for oss at de majoritetsskeive bevegelsene har kjennskap til samiske forhold. Trondheim Pride er en fin festival, og vi ønsket å samarbeide med dem fordi vi tror på alliansebygging. Vi er sterke sammen, og vi tror også det er stor overlapping mellom vår og Trondheim Pride sin målgruppe. Sørsamisk område, som Tråante (Trondheim) er en del av, står i noen ganske heftige kamper om retten til land og vann for tida. Blant annet i forbindelse med utvikling av vindindustriområder i reinens beiteområder, forteller Elisabeth Stubberud, som sitter i arrangørteamet på vegne av den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh.

– Reindrift er en av de viktigste bærebjelkene i sørsamisk kultur, og denne livsveien er sterkt truet. Dette har også sammenheng med at man i sørsamisk område har et svakere rettsvern enn i nord. Samtidig ser vi en sterk revitalisering av samisk språk og kultur i sørsamisk område, med Tråante som et sentralt sted. Markeringa av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Tråante i 2017 var et tydelig uttrykk for dette. Derfor ønsket vi å legge årets Saepmie Pride til nettopp Tråante.

Starter samisk organisasjon

Også Saepmie Pride-paraden blir slått sammen med Trondheim Prides parade, og tilskuerne vil få se gigantiske Saepmi Pride-flagg vaie gjennom gatene. Ifølge Stubberud er synliggjøring noe av det viktigste arbeidet for skeive samer.

– Vi opplever stadig at identiteten vår blir usynliggjort og misforstått. Derfor ønsker vi å spre kunnskap om hva det innebærer å være skeiv og samisk, både i streite samiske kontekster, og i skeive og streite majoritetskontekster. Vi vil signalisere at det er greit å leve åpent som skeiv same. Mange synes det er vanskelig å komme ut, men det finnes mulighet for å leve gode liv som åpen.

Som resultat av dette kommer det under Saepmie Pride til å være et oppstartsmøte for en skeiv samisk organisasjon. Den skal forhåpentlig bidra til mer kontinuitet i pride-arrangementer, i tillegg til å være en organisasjon som skeive samer kan henvende seg til.

– Den skal representere våre interesser, og jeg håper skeive samer finner veien til oppstartsmøtet søndag 15. september, sier Stubberud.

For mange Pride-arrangementer har lhbt-historie vært tema i år. Det blir også en del av årets Sapmie Pride, med blant annet debatter og workshops om kolonialisering og assimilering.

– Kolonialisering er en sentral del av vår historie, sier Stubberud.

Oppgjør med assimileringen

Under Saepmie Pride har arrangørene blant annet invitert Sannhets- og forsoningskommisjonen, som arbeider med urett begått mot samer og kvener gjennom historien.

– De vil redegjøre for sitt arbeid, og vi vil diskutere det i et skeivt perspektiv. På tvers av flere av arrangementene våre berører temaer knyttet til hvordan vi snakker om kjønns- og seksualiseringsmangfold i Saepmie. Vi mener at assimileringen av samer inn i skandinavisk kultur har begrenset evnene våre til å se og forstå kjønns- og seksualiseringsmangfold. I Canada har de begynt å ta oppgjør med hvordan assimileringen har påvirket urbefolkningen, men vi har fremdeles en jobb å gjøre her, sier Stubberud.

Skeive samer har noen andre erfaringer enn den skeive befolkninga ellers. Stubberud understreker at for mange er det å være skeiv og samisk to sterke og viktige identitetsmarkører.

– Vi er glade for at åpenheten rundt det å være skeiv er økende i samiske kontekster, og vi ønsker ikke nødvendigvis å skille disse. Det er bra at norske skeive organisasjoner tar innover seg minoritetstematikk. Likevel tror vi det er nødvendig å ha en egen plattform hvor både det samiske og det skeive får plass. Som skeive samer trenger vi å fortelle deler av vår egen samiske historie på nytt, og vi trenger hverandre for å finne en form på denne fortellingen, sier Stubberud.

Saepmi Pride, Trondheim, 12. – 15. september. Mer info: Saepmi Pride 2019 på Facebook

Powered by Labrador CMS