Pride

Grenseløs samisk pridefeiring

Til helga er det igjen klart for Sápmi Pride. Denne gang i Gällivare.

Under Stockholm Pride sist helg var denne gjengen tydelig på at skeiv samisk synlighet og tilstedeværelse var svært viktig. De fleste av dem stilte derfor i tradisjonelle samiske drakter, og flere av dem hadde også tenkt seg på Sápmi Pride i Gällivare til helga. – Samene må finne sammen, holde sammen og som skeive samer synes hvor hen vi kan bli sett, sa Madeline Niia Körössy. (f.v. Andrea Eidesten, Anna Tjernstrøm, Veronica Niia, Madeline Niia Körössy, Nils-Axel Heikka og Andreas Jansson.)
Under Stockholm Pride sist helg var denne gjengen tydelig på at skeiv samisk synlighet og tilstedeværelse var svært viktig. De fleste av dem stilte derfor i tradisjonelle samiske drakter, og flere av dem hadde også tenkt seg på Sápmi Pride i Gällivare til helga. – Samene må finne sammen, holde sammen og som skeive samer synes hvor hen vi kan bli sett, sa Madeline Niia Körössy. (f.v. Andrea Eidesten, Anna Tjernstrøm, Veronica Niia, Madeline Niia Körössy, Nils-Axel Heikka og Andreas Jansson.)
Publisert Sist oppdatert

Sápmi Pride 2022 blir avviklet som en tredelt festival. Bak priden står Garmeres, en organisasjon av og for skeive samer på tvers av landegrensene. De jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi.

Det samiske området strekker seg på tvers av landegrensene i Skandinavia.

Når priden legges til Gällivare, et tettsted nord i Sverige, er det fordi priden inngår som del av det politiske stormøtet «Samenes 22.konferanse» som finner sted samtidig. Tema for konferansen er «Empowering Sápmi».

Nomadisk feiring

Tidligere i sommer var Sápmi pride del av den årlige samiske musikk og kulturfestivalen Riddu Riddu, som fant sted i nord-Troms midt i juli. Deretter ble det feiret samisk pride under Márkomeannu, en kultur og musikkfestival som årlig arrangeres i traktene mellom Troms og Finnmark og Nordland i slutten av juli.

Denne helga er det altså Sápmi pride igjen, nå i svenske Gällivare.

Den nomadiske avviklingen, der pridefeiringen inngår som en del av etablerte politiske møtesteder og kulturelle markeringer, sikrer at flest mulig kan ta del i priden, eller også bli eksponert for skeive som deler egen tilhørighet i det samiske.

Det samiske området strekker seg som kjent på tvers av nasjonale landegrenser, samtidig som den samiske identiteten er sterkt knyttet til egen familie og slekt.

Legger man til at skeive med samisk bakgrunn ofte lever i urbane storsamfunn og daglig opplever å være dobbelt minoritet, er samisk Pride svært viktig for mange som forankring både av det samiske og egen skeiv identitet.

Selve byen Gällivare der tredje del av Sápmi Pride finner sted, er ellers kjent som et hovedsete for vestlæstadianismen. Det er en pietistisk vekkelsesbevegelse som praktiserer en streng form for luthersk kristendom.

Det lett å tenke at det er to svært ulike verdener som møtes til helga, men det er ikke nødvendigvis sant.

Svenske Nils-Axel Heikka fortalte til Blikk i forbindelse med Stockholm Pride at hans egen læstadianske oppvekst gjorde det svært viktig for ham både å bære sin arv og å vise andre med samme bakgrunn at man kan være seg selv som tidligere læstadianer, skeiv og samisk.

Info: Sápmi Pride på Facebook

Powered by Labrador CMS