Urix

Forbyr all kjønnsbehandling

Vladimir V. Putin har signert en ny lov som forbyr fysisk og juridisk endring av kjønn, og kriminaliserer all kirurgi- og hormonbehandling.

Ifølge Vladimir Putin og et enstemmig parlament, skal lovforbudet beskytte Russland mot vestlig anti-familieideologi».
Publisert

 Den nye loven som Putin signerte 24. juli, kommer på toppen av tidligere tiltak som forbyr representasjon og omtale av lhbtiq-tema og skeive i alle medier – strømmetjenester, sosiale plattformer, bøker, musikk, plakater, reklametavler og film.

 Lovforslaget som ble godkjent enstemmig av begge husene i det russiske parlamentet og undertegnet av Putin, forbyr nå alle «medisinske inngrep som tar sikte på å endre kjønn på en person» og endring av kjønn i offisielle dokumenter, pass og offentlige registre. Loven presiserer at forbudet ikke gjelder medisinske inngrep for barn født intersex. 

 Mister foreldreretten

 Loven oppløser dessuten ekteskapene til russiske statsborgere som tidligere juridisk og/eller medisinsk har endret kjønn. De mister også retten til å være fosterforeldre.

 Tiltak og forbud som rammer lhbt+miljøet og kjønnsminoriteter i Russland har tatt fart etter fullskalainvasjonen av Ukraina. Den russiske presidenten forsøker å øke populariteten sin med å beskytte det Kreml kaller landets «tradisjonelle verdier», og ifølge russiske lovgivere er det ment som en beskyttelse mot «vestlig anti-familieideologi».

 Statsdumaens speaker Vyacheslav Volodin sa at beslutningen om å vedta lovforslaget, «vil beskytte våre innbyggere og våre barn». Lovforslaget beskriver kjønnsskifte som «veien som fører til nasjonens degenerasjon».

Kan straffe helsepersonell

 Russland ligger som nummer 46 av 49 nasjoner på Rainbow Europes årlige rangering over skeives rettigheter i europeiske land. Den nye loven bryter med Verdens helseorganisasjons anbefalinger for lhbt+-personer. Landets politikere «skader transpersoner og interseksuelle personer ved å fortsette å bruke kyniske «familieverdier»», ifølge Human Rights Watch.

 Det nye forbudet forventes også å straffe alle leger, psykologer, endokrinologer, eller advokater som hjelper transpersoner med å få tilgang til kjønnsbekreftende helsetjenester – selv om det fortsatt er uklart hvordan, sier russiske lhbt+aktivister til nettstedetOpenDemocracy.

 Flere enn to millioner

 Bruk av hormoner og kirurgi for transpersoner ble først akseptert i Sovjetunionen på 1970-tallet, og i 2017 hadde Russland utviklet det mange anså som en rasjonell tilnærming, og overlot avgjørelsen til et panel av leger og psykiatere. Kjønnsskifte har ikke vært et stort politisk tema i Russland før nå.

 Det finnes ingen offisielle tall over transpersoner i Russland, men ifølge tall fra LGBT+ Pride 2021 Global Survey av markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos, kan de være flere enn to millioner.

Kilder: The New York Times, The Guardian, Open Democracy

Powered by Labrador CMS