Skeiv Verden

Trygge klasserom og trygge liv

Skeiv Verden og Siri Språkskole starter opp norskopplæring for skeive personer med innvandrerbakgrunn. – Vi hører ukentlig om folk som går på voksenopplæring som ikke finner seg til rette, enten fordi de er trans, eller fordi de er åpent skeive, sier Hanne Lyseth, generalsekretær i Skeiv Verden.

– Mangel på språk innebærer mere utenforskap, ensomhet, fattigdom. Alle lagene av psykisk uhelse, sier (f.v) Hanne Lyseth, generalsekretær i Skeiv Verden, og Siri Skarby, som nå starter opp norskkurs for skeive personer med innvandrerbakgrunn.
Publisert

– Tidligere i høst kom det rapporter som viste at skeive ikke har det så bra i norskopplæring, og da tenkte jeg at dette kan jeg gjøre noe med, sier Siri Skarby, som har startet opp Språkskolen Siri Språkskole.

Rapporten hun viser til er «Hvordan går det med integreringen i Norge?» (2023) fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor det kommer fram at muslimer og andre religiøse minoriteter og skeive personer med innvandrerbakgrunn føler seg særlig utsatt for fordommer og forskjellsbehandling, og at skeive innvandrere og flyktninger føler et utrygt klasserom i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen.

Finner seg ikke til rette

Nå har Skarby inngått et samarbeidsprosjekt med Skeiv Verden, med støtte fra IMDi Norskopplæringsordningen. Prosjektet kalles «Trygge klasserom - trygge liv» og er et tilbud hvor 60 personer skal få tilbud om gratis norskkurs i løpet av året.

– Det er viktig å presisere at dette tilbudet retter seg mot de som har brukt opp sine kommunale rettigheter med hensyn til introduksjonsloven. Vi vet at det er mange som ikke kan godt nok norsk, selv etter introduksjonsprogrammet. Det er store hull i tilbudene, sier Hanne Lyseth, generalsekretær i Skeiv Verden.

Hun sier det er mange som ikke finner seg til rette i de tilbudene som finnes innen norskopplæring.

– Vi hører nesten ukentlig, dessverre, om folk som går på voksenopplæring, særlig her i Oslo, som ikke finner seg til rette, enten fordi de er trans, eller fordi de er åpent skeive. Mange av dem faller derfor ut, på grunn av mobbing eller sosial kontroll, sier Lyseth til Blikk.

– Mange føler seg ikke trygge i de settingene, og faller derfor utenfor de tilbudene som finnes. Derfor er det fint å starte opp dette prosjektet.

Målet er å styrke deltakernes norskferdigheter i trygge omgivelser, og gjennom disse kursene å imøtekomme gruppens behov.

– Kursene vil også gi deltakerne økt kunnskap om skeives rettigheter, og temaer tilknyttet kjønnsidentitet og seksuell orientering på en måte som er tilpasset målgruppen, sier Skarby.

Ut av ensomhet og fattigdom

I IMDis indikatorrapport fra 2023 kommer det frem at skeive innvandrere føler på ensomhet, mangel på sosiale nettverk og å bli utsatt for fordommer og diskriminering.

– Kursene vil derfor tilrettelegge for at deltakerne skal kunne ta del i inkluderende fellesskap med de andre kursdeltakerne og på aktiviteter eller som frivillig i Skeiv verden. Med mål om å styrke den enkeltes selvfølelse og nettverk på veien til å nå nivå B1 eller høyere i norsk, sier Skarby og Lyseth.

Deltakerne må være på nivå A2 for å komme inn på gratiskurset, og målet er å komme til nivå B1 i løpet av perioden. A2 innebærer at deltageren kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som de kjenner. De kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til arbeid. De kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger. B1 innebærer at deltageren kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som de ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. De kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

– Vi håper at erfaringene vi gjør oss med dette kurset kan bidra til forbedring på kurs andre steder, for eksempel i introduksjonsprogrammet, sier Skarby.

– Å ikke lære seg språket betyr at man ikke kommer seg ut i arbeid. Det betyr vanskeligheter i møte med helsevesenet. Mangel på språk innebærer mere utenforskap, ensomhet, fattigdom. Alle lagene av psykisk uhelse. Dette kan unngås ved å lære seg språket, sier Lyseth.

Trygge klasserom og trygge liv, 29. april til 28. juni. Info: siriskolen.no

Søknadsskjema: Engelsk. Søknadsskjema: Norsk.

 

 

Powered by Labrador CMS