Oslo Pride

Solberg, Vestre og Hessen Følsvik til Oslo Pride Business Forum

Til Oslo Pride Business Forum i juni, kommer blant annet næringsminister Jan Christian Vestre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Høyre-leder Erna Solberg og direktørene for Yara, og Microsoft Norge. – En av ti norske menn vil ikke ha transpersoner som kollega, og skeive har lavere yrkesdeltakelsen enn heterofile. Det må vi gjøre noe med, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

I juni kommer blant annet Høyre-leder Erna Solberg, næringsminister Jan Christian Vestre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Oslo Pride Business Forum.
Publisert Sist oppdatert

I år har Oslo Pride Business Forum valgt å utfordre toppledere i næringslivet. Til dagskonferansen 27. juni, kommer det representanter for norsk næringsliv og industri, internasjonale eksperter, arbeidstakere og arbeidsgivere, politikere, investorer og studenter.

Oslo Pride Business Forum skal handle om et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv på individuelt, organisasjonsmessig og samfunnsmessig nivå.

– Det vil bli mange gode diskusjoner, og jeg håper at konferansen kan være et viktig bidrag til å bekjempe utenforskap arbeidslivet i Norge og internasjonalt, sier Oslo Pride-leder Bjørke.

Store navn

Det er store navn på lista over foredragsholdere den dagen. Blant annet Caroline Farberger, den første nordiske næringstoppen som sto frem som transperson, næringsminister Jan Christian Vestre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International, Laura A. Liswood, generalsekretær for Council of Women World Leaders, Høyre-leder Erna Solberg, Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge og Marie Louise Sunde, grunnlegger og administrerende direktør i Equality Check.

Sajjadi kommer

– På Oslo Pride Business Forum inviterer vi til gode paneldebatter om hva som er utfordringer for å få til et inkluderende arbeidsliv, og hva man kan gjøre med det, sier Dan Bjørke.

– Er det noen foredragsholdere du har spesiell forventning til?

– Det er vanskelig å trekke ut én, sier Børke, som er glad for at Oslo Pride Business Forum også har fått ja fra Kimiya Sajjadi, grunnlegger av konsulentselskapet Big Enough Global. Hun har blitt kåret som en av Dagens Næringslivs sine 30 lederstjerner under 30 år, og er av Norges mest kjente navn når det snakkes om mangfold og inkludering i næringslivet.

– Målet med Oslo Pride Business Forum er å rive ned barrierer som hindrer full deltagelse og utnyttelse av alle talenter, uavhengig av bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, religion og kultur, sier Dan Bjørke.

– I tillegg vil jeg også anbefale Iris Bonnet og Laura A. Liswood, som begge er betydningsfulle akademikere i feltet.

Forpliktende samarbeid

Børke peker på at en av oppgavene til Oslo Pride er å dytte samfunnet i riktig retning. Det krever blant annet kompetanseheving når det gjelder mangfold i idretts- og kulturinstitusjoner.

– Det samme grepet ønsker vi å ta overfor arbeids- og næringsliv også, sier Bjørke.

– Vårt motiv for å samarbeide med næringslivet, er å etablere en arena for å diskutere utfordringer og hindringer for å skape et arbeidsliv der alle er inkludert og har tilhørighet.

Ifølge Bjørke inngår alle som er partnere i Oslo Pride, i et forpliktende kompetanseprogram der de skal jobbe strategisk for inkludering og mangfold, og dette arbeidet skal være forankret i selskapets ledelse.

Veikryss av utenforskap

Oslo Pride Business Forum har blitt arrangert to ganger tidligere, i 2019 og 2022. Konferansen har som mål å bygge kompetanse og dele erfaring rundt sentrale spørsmål for å utvikle norsk næring og industri til å bli mer mangfoldig og inkluderende.

På Oslo Pride Business Forum i juni kommer blant annet Caroline Farberger, som er partner og styreleder i investeringsfirmaet Wellstreet, den første nordiske næringstoppen som sto fram som transperson.

– Hva er nytt av i år?

– På de to tidligere forumene inviterte vi mangfoldsleder som fortalte om sitt arbeid, men i år har vi valgt å utfordre toppledere i næringslivet. I år ser vi på flere forhold som skaper barrierer i arbeidslivet. Om man er skeiv i tillegg til melaninrik og tilhører religiøs minoritet, står man i et veikryss av sammensatte utfordringer som hindrer yrkesdeltakelse, og det er disse utfordringene vi vil løfte fram på årets konferanse.

– Så forumet er ikke en arena der næringslivet kan skinne?

– Nei, de vil ikke får 15 minutter på scenen for å fortelle hvor fantastiske de er. Målet er å utfordre næringslivsledere på tematikken. Panelene vil bestå både av ansatte som befinner seg i dette veikrysset, eksperter på feltet, akademikere og ledere i næringslivet.

Globalt dilemma

– Hvordan interesserte er næringslivsledere i mangfold og inkludering?

– Vi opplever at det generelt er stor interesse for kompetanseheving i mangfold og inkludering, og at det også gjelder næringslivet, sier Børke.

– Mange norskeide globale selskap jobber i land og markeder der det er krevende, eller ulovlig å være skeiv. Næringslivsledere vil gjerne diskutere hvordan de skal forholde seg til dilemmaer som oppstår, og hvordan de kan jobbe for å få verdier knyttet til mangfold og inkludering inn i det internasjonale markedet.

Oslo Pride Business Forum som finner sted 27. juni på Clarion Hotel Oslo, lages i samarbeid med Yara International, BI Norwegian Business School, Clear Channel Scandinavia og Nordic Choice Hotels.

Powered by Labrador CMS