Sparker i gang Lesbisk Forbund

Publisert

Nystiftede Lesbisk Forbund skal sette lesbisk kultur og identitet på agendaen fremover. LLH hilser den nye organisasjonen velkommen. Lesbisk Forbund vil gjennom kunst- og kulturprosjekter løfte opp, synliggjøre og diskutere lesbisk identitet og kultur. – Kvinner blir nedprioritert overalt i verden - også i Norge. Å ha et særforbund for lesbiske er derfor helt nødvendig, sier Tonje Roth Gjevjon, en av initiativtakerne til organisasjonen. Sammen med Edith Roth Gjevjon, Line Aalvik og Ellen Frøysaa skal hun forsøke å snu den negative trenden som de mener å se i samfunnet generelt. Ifølge firkløveret drukner det lesbiske i homokulturen.– Alle vet hva homokultur er, men folk har mindre kunnskap om det lesbiske. Det er så mye spennende som skjer i vår subkultur og vi vil løfte det frem, sier Roth Gjevjon.– Du skal være stolt over å ha en lesbisk identitet, understreker Line Aalvik.– Det er kult å være lesbisk, skyter Roth Gjevjon inn.

Smart humor

Edith Roth Gjevjon nevner Miss Gay som et eksempel på trenden hvor det lesbiske forsvinner. – Det har skjedd en endring, når Frøken Flatbanker er blitt erstattet av Miss Gay. Butchen er også ute, sier Roth Gjevjon.– Hvorfor skal alle hete gay, hvorfor kan ikke gutta kalle seg for lesbisk? påpeker Ellen Frøysaa.– Hvordan tror dere planene deres vil slå an hos den yngre generasjonen av lesbiske?– Det kan godt være at de vil se på oss som noen gamle kjerringer, men Lesbisk Forbund er for alle lesbegenerasjoner. Så får tiden vise hvor godt det slår an hos de yngre, sier Roth Gjevjon. De fire stifterne synes det er rart at folk tror at lesber ikke har humor og skal gjøre sitt for å få frem selvironien. – En av kulturaktivitetene kan jo være bæring av ølkasser, sier Tonje Roth Gjevjon og ler godt.

I tillegg til LLH

Lesbisk Forbund vil være et supplement til LLH, samarbeide med og utfordre organisasjonen. LLH takker ja til invitasjonen og ser frem til et samarbeid. – Jeg heier veldig på dette initiativet. Mye i vår kultur skjer på guttas premisser og det lesbiske kommer ofte litt i bakgrunnen, sier LLH-leder Bård Nylund.Samtidig har han ikke dårlig samvittighet for LLHs politiske innsats for kvinner.– LLH tar lesbiske kvinners liv på alvor. I alle våre internasjonale prosjekter er både kvinner og transpersoner ekstra i fokus. Prosjekter som handler om lesbiske kvinner har forrang, forteller Nylund. Ifølge Nylund har LLH i møter med LHBT-senteret og norske myndigheter tydelig formidlet at bedring av kvinners levevilkår må prioriteres. – Så må det også være et myndighetsansvar å sørge for rammebetingelser som gjør det mulig å jobbe systematisk med de utfordringene som lesbiske kvinner har, sier Nylund.

«The Way You Look»

Lesbisk Forbund er allerede godt i gang med å synliggjøre lesbisk kultur og identitet. I Pride-uken starter også Metropol, et kulturarrangement på Kunstnernes Hus og Maksitaksi. Kulturfestivalen byr på kunstutstillingen «The Way You Look», konserter, djs, performance, debatt og håndbak. De har også etablert en topp 17 Lesbian Dyke der alle oppfordres til å komme med forslag til flere som fortjener en plass på listen. Homopioneren Kim Friele er æresmedlem i Lesbisk Forbund. Mer info: lesbiskforbund.net og metropol2015.net

Powered by Labrador CMS