TilbakeBlikk

Klisjeer om kvinner - myter om menn

Hver søndag tar vi et dykk i Blikk-arkivet. I dag: Klisjeer om kvinner - myter om menn.

Publisert

Fakta

Denne reportasjen sto på trykk i BLIKK nr. 6, 2011.

Er det sant at lesbiske par er symbiotiske og seriemonogame, mens homseforhold er promiskuøse og livslange?

Ifølge klisjeene lever lesbiske par i tette forhold der kommuniserer hverandre i hjel uten å være tydelige. Etter hvert slutter de å ligge sammen. Så treffer en av dem en annen, og så skiller de seg. De samme klisjeene sier at homser er tydeligere og mer direkte, men har større problemer med å snakke om følelser. De også slutter å ha sex sammen, men løser det med å gjøre forholdet «åpent». Tallenes tale er også klar; lesbene skiller seg mest av alle - mer enn det heterofile gjør, mens homsene er best i klassen. Men får vi det hele og sanne bildet av å lytte til forslitte klisjeer og Statistisk sentralbyrå?

Nei, sier parterapeutene Blikk har snakket med. De mener at homofile i alle fall er litt bedre enn heterofile når det kommer til kommunikasjon og felles forståelse.

– Jeg vil begynne med å si noe positivt om forskjellen mellom homofile og heterofile par, sier Asle Offerdal (44), privatpraktiserende psykolog, og spesialist i klinisk psykologi.

– Hos homofile par er kommunikasjonen ofte bedre. Jeg opplever sjelden at disse parene kommer til parterapi med kommunikasjonsproblemer som den største begrunnelsen. De har et sterkere vennskap. De lever mer i samme verden og de gjør mer sammen. Det er styrken.

Dumme psykologer

Offerdal påpeker at med denne styrken, så kommer det også en utfordring.

– Når man blir mer venner, kan også noe av spenningen i forholdet avta. Parene har sjeldnere sex. Klisjeen med at lesbiske par etter hvert blir venninner, mer enn kjærester, har nok en sannhet i seg. De kan bli så nære og støtte hverandre i alt. dette gjør det også vanskeligere å gå fra hverandre.

Edel Rønning (65) er pensjonist, men har jobbet på Familiekontoret Oslo Sør, tilknyttet Kirkens familievern, og holdt parkurs i kommunikasjon og pedagogikk. Hun er enig med Offerdal.

– Generelt er kvinner mer opptatt av kommunikasjon enn menn. Mer opptatt av at en partner skal dekke flest mulige behov. Det gjør at lesbiske par ofte bruker veldig mye tid sammen og gjerne blir venninneaktige. Men husk at jeg ser verden gjennom mine briller. Jeg er en dame på over seksti. Jeg har kanskje lett for å si: Sånn er mannepar og sånn er damepar. For meg er det åpenbart at det er forskjell på kjønnene, sier Rønning som er en av terapeutene i Norge som har møtt flest homopar - især lesbiske.

Prosentvis er det færre homofile par som går i terapi enn heterofile.

– Opp gjennom har det ikke vært så mange som har turt å komme, sier Rønning.

– I hvert fall ikke hvis man tenker at mellom fem og ti prosent av par er homofile par. Noen er redde for dumme psykologer. Derfor er det så viktig med Rosa kompetanse som jeg blant annet har vært med å utarbeide.

Oppgjør med mor

Ifølge Rønning har lesbiske en tendens til å ta med seg bagasje fra oppvekst og ungdom inn i forholdet.

– Noen ganger har legning gitt dem et trøblete eller mindre fortrolig forhold til foreldre. Særlig mødre. At de ikke har følt seg elsket eller tolerert. Dette blir sterkere og tar en annen form når det er to kvinner sammen. Jeg har opplevd kvinnepar hvor den ene gjør det slutt, men som egentlig tar et oppgjør med moren sin. Eldre lesber kan slite fordi de bryter med morens kvinneideal. Jeg opplever dessverre også at myten om at mange lesbiske har vanskelige barndommer underbygges av mine erfaringer som psykolog.

Offerdal ser en tendens som er gjennomgående hos alle par.

– Ufordringene for alle mange par i vår tid er at alle vil leve flere liv. De har lyst til å oppleve masse og er redd for å gå glipp av ting. De har derfor lett for å gi opp når det blir for mange hverdager, og savnet etter å oppleve noe nytt melder seg. dette gjør at flere par går fra hverandre. Dette gjelder også homofile par.

Når homsepar kommer til Rønning, dreier problemene seg ofte om sex.

– Diskusjonen handler om «Hva skal vi tåle eller ikke tåle?». Homser ordner seg selv. Ofte ved å ha sex utenfor forholdet. I de tilfellene spør jeg om de har klare avtaler. Om det er godt for dem begge to. Det er ikke alltid det er det. Kanskje en takler det dårligere enn den andre. Da blir det problemer. Og selv om homser er mer direkte, synes jeg de kan være mer furtne enn lesbiske par.

Sex- og skaptrøbbel

Rønning opplever at homser har større forventinger til sex enn lesbiske par.

– Spørsmålet er da om det er så farlig, for lesbene altså? Sex er jo et element som bekrefter den andre i et parforhold. Lesbiske par bekrefter hverandre kanskje på så mange områder at sexen ikke er så viktig lenger?

– Så lesbiske par har aldri kommet til deg fordi de har for lite sex?

– Nei. Men jeg har opplevd et par som strevde med at den ene ikke fikk orgasme. Lesbene føler gjerne at de skal være gode til å ivareta hverandre hele tida, så for den andre parten i dette forholdet ble dette et vondt nederlag. En dårlig samvittighet.

Ifølge psykolog Kaja Næss Johannessen (33) som har jobbet i Rådgivningstjenesten for lesbiske og homofile i fire år, strever homofile fortsatt også med åpenhet - selv i 2011.

– Jeg merker en dreining i at det blir et problem at det skal være så greit å være homo. Det er vanskeligere å få anerkjennelse på at det er vanskelig å være åpen. I tilfeller der den ene i paret er mer avklart enn den andre, skaper det mye sårhet. Den andre partneren blir uttrygg fordi han eller hun tror det kanskje kan være noe galt med dem.

Utydelige og rotete

Ifølge Offerdal kan enkelte lesbiske par ha kommunikasjonsproblemer.

– Det kan være en tendens til mer passiv aggressiv stil hos lesbiske enn hos andre par. Det angriper hverandre mer på et dypere, personlig plan og kan spille mer på dårlig samvittighet. Min rolle blir da å synliggjøre dette mønsteret for dem. Dessuten kommer de ofte for sent til terapi. Homsene har lettere for å snu en negativ utvikling i parforholdet, og få det på rett kjøl igjen. Med hensyn til utroskap så hører jeg ikke noe om det fra lesbene. Så enten er det mindre av det enn i homofile og heterofile parforhold, eller så snakker de ikke om det.

Også Næss Johannessen påpeker forskjellen mellom homse- og lesbepar.

– Mitt inntrykk er at lesber har en annen varhet for hverandre, men kan bli utydelige og rotete, mens homser snakker mindre om følelser enn lesbiske. Homser har dessuten oftere åpne forhold enn lesbiske, uten at det alltid går så bra som de håpet. Jeg hører lite om utroskap blant lesbiske. Det kommer faktisk på bordet oftest med heterofile. Samtidig forteller lesbiske og homofile par meg at de føler seg nærere, at det er en større forståelse mellom dem enn mellom heterofile par. Da sammenlikner de både med venner og sine egne heterofile erfaringer.

– Så kjønn spiller en rolle?

– Ja, absolutt. Et eksempel er at menn får et mer begrenset rom til å lære seg å snakke om følelser og også en begrensing i hvilke følelser man snakker om. Og omvendt for kvinner. I likekjønnspar møtes vi likevel i det i samme rommet.

Den store krangelen

Rønning mener at «den store stygge krangelen» er typisk for lesbiske.

– Dette er gjerne krangler som blir ekstremt emosjonelle og intense og de følger gjerne det samme mønsteret igjen og igjen. Ofte er det en som ikke føler seg sett og hørt. Det kan bli mye skriking og roping og det blir sagt ting som sårer. Som presser den ene eller begge til å begynner å gråte når ordene tar slutt. Det er også mye vanskeligere å få lesber til å ta time out, enn heterofile par. Ingen trekker seg ut av situasjonen.

– Så lesbene krangler annerledes enn andre par?

– Jeg vil i hvert fall si at formen ikke alltid står til innholdet. Og siden ingen er villige til å ta time out, blir de stående i situasjonen så lenge at raseriet og fortvilelsen blir nesten for mye å bære. Sinnet, sekundærfølelsen, bak ropingen og anklagene er kanskje bare et symptom på at en person i virkeligheten er livredd for å miste partneren.

Det er flest kvinner som kommer i parterapi hos Rønning.

– Det kan ha noe med at kvinner har mer snakkekultur, eller at jeg er lesbisk selv. Samtidig ser jeg at lesbiske tar med seg den ivaretaende kommunikasjonen sin inn i terapirommet. De beskytter hverandre og veier ord. Noen ganger snakker de mer med hverandre enn til meg. Det opplever jeg sjelden med andre par. Noen ganger hender det likevel at de krangler skikkelig hos meg. Som i tilfeller med andre par synes jeg det er fint, for da får jeg se dynamikken deres, sier Rønning som har et råd til alle par:

– Når ordene er brukt opp, hold rundt hverandre. Strekk ut en hånd. Dere deler en nærhet selv om dere er sinna på hverandre!

Powered by Labrador CMS