Meninger

Tilsvar fra landsstyret i FRI

Landsstyret i FRI svarer på kritikken fra tidligere nestleder Frode Lagset, Brita Brekke og Daniel Bøhn Rayner.
Publisert Sist oppdatert

Landsstyret i FRI er grundig informert om samarbeidsproblemene som har oppstått i sentralstyret og ønsker å takke våre tidligere tillitsvalgte for deres innspill og engasjement. Bidragene blir nøye vurdert i vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre organisasjonen. 

La oss adressere noen av de viktige punktene som er tatt opp.

Først og fremst, vi er alle enige om at organisasjonens vedtekter og prinsipper for god styring bør respekteres og etterleves nøye, for å oppnå en sunn og demokratisk prosess i FRI. Derfor har landsstyret besluttet å sette ned et interimstyre, som en midlertidig løsning frem til landsmøtet som er fremskyndet med syv måneder. Med dette i bunn har landsstyret besluttet at vi har tillit til de gjenværende sentralstyremedlemmene og leder Inge Alexander Gjestvang. Dette er for å sikre solide demokratiske prosesser og gi valgkomiteen tilstrekkelig tid til å finne et komplett sentralstyre og en ledelse som best kan tjene organisasjonen vår.

Det er viktig å opprettholde en tydelig ansvarsstruktur i organisasjonen for å sikre at den daglige driften går knirkefritt. Når det gjelder kritikken av lederens beslutninger og prioriteringer, forstår vi at det kan være utfordrende å arbeide i et styre der meninger og synspunkter divergerer. Dette er en utfordring som mange organisasjoner står overfor, og den krever ofte en balanse mellom å gi ledelsen handlingsrom og å sikre at demokratiske prosesser respekteres. Landsstyret er opptatt av at slike spørsmål kan drøftes på en konstruktiv måte for å finne løsninger som gagner organisasjonen som helhet.

Når det kommer til intern varsling, understreker vi at slike saker kan være sensitive og komplekse. Det er derfor viktig å respektere konfidensialiteten og la prosessen gå sin gang. 

Til slutt, demokratiet innenfor organisasjonen vår er bygget på prinsippene om å gi våre medlemmer muligheten til å bli hørt gjennom interne demokratiske prosesser. Påvirkning i FRI kan skje gjennom deltakelse i fylkeslaget, landsstyret, sentralstyret eller som delegat på våre landsmøter, hvor man representerer sitt fylkeslag. Vårt organisasjonsdemokrati er en levende prosess som er åpen for kontinuerlige innspill. FRIs vedtekter gir rett til å kreve et ekstraordinært landsmøte når 33 prosent av medlemmene krever det skriftlig, eller når medlemsmøter i 1/3 av våre lokale lag krever det. Ekstraordinært landsmøte kan også innkalles hvis landsstyret anser det som nødvendig.

Videre ble det satt ned et organisatorisk utvalg som ble opprettet etter landsmøtet i 2022. Dette utvalget skal evaluere organisasjonens struktur med fokus på organisering og arbeidsfordeling mellom våre ulike organer og interesseområder, frem mot landsmøtet 2024. Dette vil hjelpe oss med å identifisere eventuelle problemområder og gjøre nødvendige endringer.

Landsstyret ser frem til et godt og demokratisk landsmøte i april.

Powered by Labrador CMS