Urix

67 000 barneleger støtter transbehandling

Styret i organisasjonen American Academy of Pediatrics (AAP), som representerer 67 000 barneleger i USA, har enstemmig støttet kjønnsbekreftende behandling av transkjønnede barn og unge.

American Academy of Pediatrics, organisasjonen for amerikanske barneleger, støtter kjønnsbekreftende medisinsk behandling av transbarn.
Publisert

American Academy of Pediatrics (AAP) bekreftet nylig sin støtte til kjønnsbekreftende medisinsk av barn og unge siden behandlingstilbudet nå står under et økende press av forbud og restriksjoner fra republikanske lovgivere over hele USA..

Styret i organisasjonen som representerer 67 000 barneleger, stemte enstemmig for å bekrefte vedtaket de hadde fra 2018, om å støtte slike behandlinger. AAP stemte også for å intensivere dokumentering av forskning for å støtte barneleger under angrep, inkludert kliniske og tekniske rapporter, og AAP ønsker også å gjennomføre en ekstern gjennomgang av forskning på feltet.

«De ekstra anbefalingene gjenspeiler også det faktum at styret er bekymret for restriksjoner på tilgang til evidensbasert helsehjelp for unge mennesker som trenger det,» sa Mark Del Monte, akademiets administrerende direktør, i en uttalelse på vegne av organisasjonen.

Minst 21 stater har nå vedtatt lover som begrenser eller forbyr kjønnsbekreftende medisinsk behandling for transkjønnede mindreårige, og de fleste av disse statene står overfor søksmål. En føderal dommer avviste nylig Arkansas' forbud som grunnlovsstridig, og føderale dommere har midlertidig blokkert forbud i Alabama og Indiana .

Dommeren som avviste Arkansas' forbud, siterte barnelegeorganisasjonen sin innstilling i sin kjennelse mot forbudet. Arkansas har anket dommerens avgjørelse.

AAP og andre store medisinske organisasjoner - inkludert American Medical Association, American College of Obstetricians and Gynecologists og Verdens helseorganisasjon - støtter å gi transkjønnede barn og unge tilgang til helsehjelpen de trenger.

AAP motsetter seg alle lover eller forskrifter som diskriminerer transpersoner og kjønnsforskjellige individer, eller som griper inn i forholdet mellom lege og pasient.

I et brev til National Governors Association (NGA) siterte AMA bevis på at trans- og ikke-binære kjønnsidentiteter er normale variasjoner av menneskelig identitet og uttrykk, og at det å gi avkall på kjønnsbekreftende omsorg kan ha tragiske helsekonsekvenser, både mentale og fysiske.

Kilde: American Academy of Pediatrics og American Medical Association

Powered by Labrador CMS