Urix

Norge stenger ambassaden i Uganda

Norges ambassade i Kampala skal nedlegges i løpet av neste år. Caritas Norge frykter konsekvenser for bistanden.

Under Ugandas nye lover kan familie og venner bli pålagt å anmelde homofile og lesbiske forhold.
Publisert

«I en omskiftelig tid må vi ha norske diplomater ute i verden for å følge med på globale spørsmål som angår oss, og for å fremme norske posisjoner. Samtidig må vi kontinuerlig vurdere hvor vi skal være til stede for å ivareta norske interesser best mulig med de ressursene vi har», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til Panorama Nyheter

Ifølge Utenriksdepartementet er endringene «et ledd i en større prosess hvor utenrikstjenestens oppsett vurderes for å sikre norske interesser i en ny tid, og hvor norsk tilstedeværelse i utlandet tilpasses for å best mulig ivareta norske utenriks- og utviklingspolitiske prioriteringer. Norge vil få færre, men mer robuste utenriksstasjoner.»

Beskjeden om avvikling kommer i kjølvannet av bråket om Ugandas nye, strenge homolover. Verdensbanken besluttet nylig å stanse alle nye lån til landet. Begrunnelsen var lhbt+-lovene var i strid med bankens verdigrunnlag.

I forbindelse med ambassadeavviklingen i Uganda skriver UD at arbeidet med prioriterte saker som matsikkerhet, næringsutvikling og regional sikkerhet i Afrika styrkes ved at ambassadene i Accra, Addis Abeba, Dar es Salaam, Kinshasa og Nairobi får flere diplomater.

UD understreker at stengningen av ambassaden i Kampala ikke betyr at den norske bistanden til landet opphører, heller ikke oppmerksomheten rundt kvinners og minoriteters rettigheter. Beslutningen er resultatet av en helhetsvurdering av utenrikstjenestens ressurser, heter det i pressemeldingen

«Norge vil fortsatt investere betydelige bistandsmidler i Uganda, gjennom våre sivilsamfunnspartnere og multilaterale organisasjoner. Vi opprettholder også vårt engasjement for menneskerettighetssituasjonen i landet, spesielt kvinners og minoriteters rettigheter», sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

«Svært uheldig»

Nedleggingen av ambassaden i Kampala kommer overraskende på mange og var heller ikke omtalt i Utenriksdepartementets bistandsbudsjett som ble framlagt sist fredag. Norge har hatt tilstedeværelse i Uganda siden 1994. 

«Svært uheldig. Norge mister med dette et kontaktpunkt mot ett av de viktigste landene i det sørlige Afrika», sier programsjef i Caritas Norge Knut Andreas Lid til Panorama Nyheter.

Nyheten om nedleggelse kommer etter at det lenge har vært spekulert i om den norske bistanden til Uganda vil bli påvirket av landets omdiskuterte nye lhbt+-lovgivning. 

Lid frykter for de langsiktige konsekvensene for bistanden, og viser blant annet til at Uganda er et av verdens viktigste mottakerland for flyktninger. Caritas har i flere år fått støtte fra norsk bistand til matsikkerhetstiltak for sørsudanske flyktninger i landet. 

 

 

 

Powered by Labrador CMS