Urix

Vil ta transbarn fra foreldrene

Guvernør Greg Abbot i Texas vil straffeforfølge foreldre til transbarn.

Greg Abbot har siden 2015 vært guvernør i Texas for det republikanske partiet. Han har i flere år markert seg som en kritisk stemme i lhbt+saker, blant annet som motstander av likekjønnet ekteskap og adopsjon.
Publisert Sist oppdatert

.

I et brev til lederen for sosialmyndighetene slår Abbot fast at foreldre som hjelper sine transbarn i prosessen med å skrifte kjønn, er barnemishandlere. Han pålegger at de etterforskes med tanke på at staten skal ta omsorgen for barna fra dem.

Familievernkontorer, barneverntjenesten, lærere, helsepersonell og alle andre offentlig ansatte som kommer i kontakt med barn i Texas, er pålagt å rapportere inn de barn og unge som tillates å søke kjønnsbekreftende behandling. Formålet er å vurdere omsorgsovertagelse.

Guvernøren viser til at transpersoner blir sterile etter kjønnsbekreftende behandling, og at mindreårige dermed blir utsatt for overgrep. Han støtter seg her på delstatens allerede eksisterende lover. Tidligere tiders tvangssterilisering av minoriteter er en praksis som siden er funnet ulovlig og i strid med den grunnleggende retten til å kunne formere seg. Følgelig, skriver guvernøren, er behandling for kjønnsdysfori et overgrep.

«De som tilrettelegger for eller utfører medisinske behandlinger og prosedyrer som varig kan frata mindreårige deres konstitusjonelle rett til å formere seg før barnet selv er myndig, gjør seg skyldig i barnemishandling», skriver Abbot.

Foreldre til barn og unge med kjønnsdysfori har allerede ifølge CNN begynt å flytte ut av delstaten.

Powered by Labrador CMS